Oslo-byråd Hanna Marcussen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Oslo deltar i internasjonal konkurranse for bærekraftig byutvikling

Oslo deltar i «Reinventing Cities» - en internasjonal konkurranse for å utvikle morgendagens klimavennlige byer sammen med blant annet Chicago, Mexico City, San Fransisco, Paris og Cape Town.

Sammen med 15 av verdens storbyer ble det i går klart at Oslo deltar i «Reinventing Cities» - et konsept som skal skape bærekraftig, klimavennlig og innovativ byutvikling. Konkurransen arrangeres av nettverket C40 (Cities Climate Leadership Group), der byer over hele verden har gått sammen for å få fart i kampen mot klimaendringer.

Oslo stiller med to eiendommer
I Reinventing Cities stiller alle byer som deltar med én til fem urbane eiendomsprosjekter som legges i «potten» – så skal eiendommene utvikles av tverrfaglige team som konkurrerer om å få oppdraget. Målet er å frembringe nye, innovative klima- og miljøløsninger for utvikling av større tomter eller eiendommer. Eiendommene som skal utvikles, legges ut for salg etter kriterier knyttet til klima og bærekraft, med mål om nullutslipp. 5 kriterier legges til grunn; klimagassutslipp, transport, materialbruk, overvannshåndtering/vannforbruk og energiforbruk.

Oslo har to aktuelle eiendommer med i konkurransen, begge eid av Oslo kommune og lokalisert i Groruddalen. En eiendom sentralt på Stovner, i nærheten av Stovner T-banestasjon og den andre på Furuset, sentralt beliggende og innenfor områdereguleringen for Furuset. Dette området på Furuset er kommunens forbildeområde innenfor FutureBuilt-programmet, som har som mål å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur.

- Vi er veldig stolte over Oslo kommunes deltakelse. Dette er en av tingene vi nå gjør for å finne ut hvordan vi best bygger nye klimavennlige byer og områder som samtidig sikrer god livskvalitet for innbyggerne. Over halvparten av verdens befolkning bor nå i by og byene spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp, sier Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i pressemelding.

Oslo er med å vise vei
C40 oppfordrer politikere i verdens byer til å vektlegge en grønn og innovativ byutvikling, spesielt med tanke på bygg- og anleggsnæringen, samarbeid med private aktører, og energi-, transport- og avfallsløsninger.

- Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamål, blant annet fordi vi skal redusere utslippene med 95 % innen 2030 og har innført et veldig solid klimabudsjett. Oslo er også Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå våre ambisiøse mål. Vi er spent på å se de mange innovative forslagene som vil komme inn i løpet av konkurransen, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Vinner kåres i desember 2018
Konkurransen løper frem til vinneren kåres i desember 2018. Konkurransedeltagerne skal være tverrfaglige team, med faglig kompetanse blant annet innenfor arkitektur, trafikk/transport, eiendomsutvikling og økonomi. En jury vil vurdere de ulike konseptene, teamsammensetning, referanser og evne til gjennomføring. Tre-fire prosjekter vil gå videre til fase 2, hvor aktørene utvikler konseptene sine og legger inn bud på den aktuelle eiendommen. Vinneren får anledning til å kjøpe eiendommen og skal deretter gjennomføre sitt prosjekt.

Konkurransen er en videreføring av den suksessfulle konkurransen Reinventing Paris 2015, som ble initiert av ordføreren i Paris og nå også styreleder i C40 Anne Hidalgo. Paris-konkurransen som omhandlet 23 eiendommer fikk meget god respons med over 600 innkomne forslag.

Disse byene deltar: Auckland, Cape Town, Chicago, Houston, Lima, Madrid, Milano, Mexico city, Oslo, Paris, Quito, Reykjavik, Rio de Janeiro, Salvador og San Francisco.