Oslo Areal bygger forbildeprosjekt i FutureBuilt-regi langs nedre Akerselva. Illustrasjon: Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter

Oslo Areal bygger FutureBuilt-prosjekt ved Akerselva

Oslo Areal har inngått intensjonsavtale med FutureBuilt for byreparasjonsprosjektet i Christian Krohgs gate 2 i Oslo.

Det skriver Oslo Areal i en pressemelding mandag.

I 2019 sendte eiendomsutvikleren inn et forslag for Christian Krohgs gate 2 som innebar riving av store deler av eksisterende bygningsmasse. Etter protester fra Riksantikvaren og påfølgende dialog med direktoratet, sender eiendomsutvikleren nå inn revidert planforslag til begrenset høring. Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter.

– Vi i Oslo Areal gleder oss til å jobbe sammen med FutureBuilt igjen om et prosjekt vi mener forener både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Samarbeidet får oss til å strekke oss etter de beste løsningene og til å sette de historiske kvalitetene i eiendommen inn i en nytenkende kontekst og bidra til et lokalt områdeløft, sier administrerende direktør Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal.

Et forbildeprosjekt i FutureBuilts regi skal redusere klimagassutslippene for bygg og byområder i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift.

– Vi gleder oss til å samarbeide med Oslo Areal mot det som kan bli et nytt og innovativt forbildeprosjekt. Her er det snakk om å vise hvordan hårete bærekraftsmål som omfatter både sirkulær ressursbruk, naturmangfold og minimalt klimafotavtrykk kan forenes med ivaretakelse av eksisterende bygningskonstruksjoner og kulturhistoriske verdier og samtidig gi merverdi for både utbygger og bymiljøet. En passende utfordring for en modig utbygger som ønsker å ligge i front, sier Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt, i pressemeldingen.