Oslo-advokat siktet for grov korrupsjon

En advokat i Oslo ble i forrige uke pågrepet av politi fra seksjon for økonomi og spesialetterforskning og siktet for grov korrupsjon, melder Dagbladet.

Det er uklart hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Den siktede advokaten ble løslatt etter avhør.

– Denne advokaten var oppnevnt som medhjelper i forbindelse med et tvangssalg av en leilighet i Oslo, opplyser politiadvokat Christian Stenberg til Dagbladet.

Han sier at det er vanlig at byfogdembetet oppnevner en advokat eller mekler som bistår namsmannen eller byfogden ved tvangssalg.

– I den forbindelse har han krevd inn og mottatt penger fra eieren av boligen som skulle tvangsselges. Det skal være beløp i størrelsesorden 20,000 kroner og forskjellige tjenester, sier Stenberg.

Hun sier de ser veldig alvorlig på saker der en advokat er mistenkt for å være korrupte i forbindelse med arbeidet de utfører.

– Det er ikke størrelsen på beløpet, men tillitsbruddet er avgjørende for siktelsen, sier Christian Stenberg.