Christoffer Bruserud daglig leder hos Wike (til venstre) og Henryk Hüls prosjektleder for Langengaprosjektet hos Conceptor Bolig AS.

Oskar og Tormod Wike AS fikk kontrakt til 53 millioner

Oskar og Tormod Wike AS har fått oppdraget med å klargjøre for 244 leiligheter og ny sykkelvelodrom i Asker for Conceptor Bolig.

Infrastrukturen legger til rette for Conceptor Bolig sitt prosjekt i Langenga i Asker med totalt 244 leiligheter, og sykkelvelodrom med tilhørende næringsbygg. Videre inngår skole og barnehage i prosjektet.

Langenga-prosjektets første byggetrinn består av 122 leiligheter som ligger rett ved den nye sykkelvelodromen i Asker.

– Etter en vellykket samspillsfase har Langenga Bolig AS, som er et heleid Conceptor Bolig AS selskap, og Wike inngått en totalentreprisekontrakt for infrastruktur i forbindelse med Langenga-utbyggingen, sier Henryk Hüls i en pressemelding.

Han er prosjektleder for Langengaprosjektet hos Conceptor Bolig AS.

Infrastruktur-arbeidene omfatter 600 meter ny gang- og sykkelvei, hovedadkomst gjennom ny rundkjøring til Langenga med boliger, idrettsanlegg og velodrom. Kontrakten inkluderer også komplett VA-anlegg.

– Vi er svært glade for å ha blitt valgt som entreprenør til å gjøre klar infrastrukturen i prosjektet, sier daglig leder i Wike, Christoffer Bruserud, i meldingen.

Arbeidene har startet og skal avsluttes i løpet av mai 2022.

Salgsstart for boligene er planlagt sommeren 2021, med byggestart i løpet av høsten 2021, forventet byggetid på 24 måneder.