Ormen Lange gir store rørfrakt-kontrakter

I forbindelse med Ormen Lange og Langeled-utbyggingen er Olympic Shipping, District Offshore, Solstad Shipping og Havila Shipping tildelt rørfrakt-kontrakter til en samlet verdi på ca. 285 millioner kroner.

Avtalen med de fire norske rederiene omfatter frakt av rør fra fire baser langs norskekysten og en base i England. Rørene skal bringes til leggefartøyene Solitaire og LB200 i forbindelse med rørlegging for Hydros Ormen Lange-prosjekt i Norskehavet og den tilhørende gasstransportledningen Langeled. Langeled som med sine 1200 kilometer blir verdens lengste undersjøiske rørledning - skal legges fra gassbehandlingsanlegget under utbygging på Nyhamna i Møre og Romsdal via Sleipner til Easington på østkysten av England. Hydro er utbyggingsoperatør for Ormen Lange, inklusiv transportsystemet. Statoil har inngått kontraktene på vegne av Ormen Lange og Langeled-partnerskapet og skal stå for planlegging og gjennomføring av rørleggingen i samarbeid med Hydro. I tillegg har Statoil inngått kontrakt på i størrelsesorden 15 millioner kroner med de samme selskapene for rørfrakt på det Statoil-opererte Snøhvit-feltet. Leggeperiodene er fra rundt mars til september/oktober 2005 og fra mars til august/september 2006. Tildelingen omfatter seks fartøy: Olympic Orion, Olympic Princess, Skandi Caledonia og Skandi Rona, i tillegg til to nye fartøy fra Havila og Solstad. Alle fartøyene skal benyttes i begge leggesesongene. For den sørlige delen av Langeled skal rørene fraktes fra Farsund og Hartlepool i England, mens rørene for den nordlige delen fraktes fra Farsund, Ågotnes og Måløy. Rørene for Ormen Lange fraktes fra Kristiansund. Partnere i Ormen Lange er Hydro (operatør for utbyggingsfasen), Shell (operatør for driftsfasen), Petoro, Statoil, BP og ExxonMobil. Langeled-partnerskapet består av de samme selskapene, pluss ConocoPhillips.