Optimeras nye sentrallager i Vestby. Foto: Iteo

Optimeras nye sentrallager i Vestby. Foto: Iteo

Optimeras nye sentrallager i offisielt drift

Optimeras nye, nasjonale sentrallager i Vestby er nå offisielt i drift.

– Lageret åpner for betydelig bredere utvalg og raskere levering til proffkunder, byggevarehus og grossist- og netthandelskunder, heter det i en melding fra selskapet.

– Sentrallageret rigger oss for vekst og posisjonerer oss sterkt overfor interne og eksterne kunder både i proff- og privat-markedet. Våre egne kjeder, partneres butikker og grossistkunder kan nå konkurrere enda skarpere på sortiment og leveringsfrekvens, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera i meldingen.

Anleggets rolle i Optimeras logistikkstrategi er å håndtere småvarer slik som maling, verktøy, festemateriell, arbeidsklær og hageprodukter. Tyngre byggevarer som trelast, isolasjon, dører og vinduer blir tilkjørt direkte fra leverandør eller via Optimeras logistikknettverk med ti regionale distribusjonslagre.

– Sentrallageret øker kapasiteten vår. Det er viktig for vareutvalg, kundeservice og vekstmuligheter, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera.

Optimeras fullautomatiserte høytlager. Foto: Optimera

Optimeras fullautomatiserte høytlager. Foto: Optimera

Lageret med grunnflate på 23.000 kvadratmeter og opptil 20 meter takhøyde ligger på Vestby Syd. Anlegget har et både et tradisjonelt, gaffeltruck-betjent pallelager og et fullautomatisert høytlager. Høytlageret kan håndtere 23.000 europaller på bare 5.400 kvadratmeter fordi det med sin «double deep»-konstruksjon tar to paller i bredden.

– Et miniload plukklager har kapasitet på 33.000 kasser. Kassene ruller til en mesanin med plukkstasjoner som også er tilrettelagt for plukking fra pall. Medarbeidere klargjør forsendelsene på paller som automatisk senkes ned i mesaningulvet før utkjøring, skriver selskapet.

Alison Taibo ved Optimeras sentrallager som håndterer både paller og miniload-kasser. Foto: Optimera

Alison Taibo ved Optimeras sentrallager som håndterer både paller og miniload-kasser. Foto: Optimera