Foto: Optimera
Foto: Optimera

Optimera tar i bruk elektriske kranbiler

Fra oktober vil Optimera være på veien med to elektriske kranbiler for vareleveranser i Oslo-området.

– Sammen med andre logistikkløsninger utgjør kranbilene viktige brikker i Optimeras grønne skifte innenfor transport, skriver selskapet i en pressemeling.

Optimera peker på at de har etablert transport som ett av flere fokusområder i selskapets strategi for bærekraft.

– Strategien omfatter et grønt skifte til fossilfri transport og utslippsfri transport med elektriske kranløsninger. I tillegg vil allerede innført avansert transportplanlegging sørge for optimalisert kjørevei og -tid til leveransestedet, skriver selskapet.

Med støtte fra Enova til samarbeidspartneren Østkran AS satser de nå elektrisk innenfor tung logistikk.

Det skjer med to Volvo FE Electric. Kranbilene er treakslet med 19 tonnmeter kran og kjørerekkevidde på 15 mil. Motorene presterer 400 KW/850 Nm med fire 600V batterier som sørger for totalt 266 kWh kapasitet. Lading går på 150 kWh DC (likestrøm) hurtiglading.

– Det er spennende og moro i seg selv med disse kjøretøyene som bygger på Volvos erfaringer fra helelektriske busser. Som kjent er nordmenn blant de i verden som verdsetter egenskapene til el-biler høyest av alle. Det skal bli interessant å høste erfaringer fra driftsoperasjoner av el-kjøretøy i profesjonell sammenheng, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera i meldingen.

– Proffkundene våre møter ufravikelige miljøkrav også innenfor transport. Vår visjon er at de skal kunne konsentrere seg om byggingen og la Optimera ta seg av resten. Som Norges største byggevareaktør ønsker vi å gå foran og sikre at våre kunder er i stand til å møte fremtidige miljøkrav, sier Dahl videre.