– Vi skal gi norske byggmestere og håndverkere det de trenger for å lykkes med å få tomter de kan bygge på, sier leder for tomteutvikling hos Optimera, Terje Knag. Foto: Siv Sivertsen/Optimera
– Vi skal gi norske byggmestere og håndverkere det de trenger for å lykkes med å få tomter de kan bygge på, sier leder for tomteutvikling hos Optimera, Terje Knag. Foto: Siv Sivertsen/Optimera

Optimera lanserer tomteutviklingstjeneste

Optimera satser nå på en ny tomteutviklingstjeneste.

Målet er å øke fortjenesten og gi bedrifter innenfor byggebransjen et mer forutsigbart inntektsgrunnlag.

– Vi skal gi norske byggmestere og håndverkere det de trenger for å lykkes med å få tomter de kan bygge på. De skal lære å identifisere, risikovurdere, regulere, kjøpe, og utvikle egne tomteområder. Løpende bistand fra Optimera Tomterådgiving vil i tillegg sikre den enkelte byggmester flere prosjekter, bedre forutsigbarhet og høyere inntjening, sier leder for tomteutvikling hos Optimera, Terje Knag via en pressemelding.

Løsningen er gitt navnet Optimera Tomterådgiving.

– Tjenesten skal bygge på kunnskap, erfaring, systemer og kompetanse opparbeidet igjennom flere tiår som profesjonell tomteutvikler, skriver selskapet, som peker på at de til enhver tid har cirka 2.000-3.000 boligtomter under planlegging.

– De som investerer i kompetanseutvikling nå står langt bedre rustet når markedet etter hvert snur, og etterspørselen øker. Da kan det lett oppstå en «ketchupeffekt.» Det grunnleggende utgangspunktet er uendret. Det bygges ikke nok nye boliger i Norge, sier Knag videre.

Han viser til at satsingen består av tre trinn. Alle totalkunder får tilbud om råd og veiledning. I neste trinn vil et eget informasjonsprogram for tomteutvikling tilbys. For de som ønsker å gå videre har de et egenutviklet opplæringsprogram over en 4-6 ukers periode med fysiske «en-til-en» fagsamlinger og arbeidsmøter.

– Programmet har et sterkt kommersielt fokus. Her vil vi sammen med deltakerne sette opp en konkret analyse av mulighetene i deres område, både geografisk og markedsmessig. sier Knag.