Oppstartsnæringen

Byggenæringen har mange kjennetegn; den er omfattende, mangslungen og er preget av mange aktører som alle jobber i en hverdag med tøff konkurranse. Men det kanskje viktigste kjennetegnet, er alle de spennende mulighetene som finnes i næringen. 

Nettopp de store mulighetene som finnes rundt om i landet medfører at det blir skapt en lang rekke virksomheter tilknyttet bygg, anlegg og eiendom hver eneste dag. Det er derfor ikke uten grunn man virkelig kan kalle byggenæringen for den store gründernæringen. Smak bare på disse tallene – i 2018 alene ble det etablert 12.438 virksomheter med tilknytning til bygg, anlegg og eiendom. Dette er et vanvittig høyt tall – og viser til fulle hvor omfattende næringen virkelig er.

Byggenæringen får ofte søkelyset kastet på seg på grunn av problemer og negative saker – blant annet gjennom de mange konkursene i sektoren. Og det er naturligvis helt riktig. De som følger med på bygg.no får hver uke presentert en oversikt over dem som ikke klarer seg – og de er mange.

Men ser man på hvor mange som samtidig blir etablert hver uke, er det ikke spesielt overraskende at såpass mange ikke kommer gjennom nåløyet og må kaste inn håndkledet. Med så mange nyetableringer i en tøff konkurransesituasjon vil det være mange som aldri kommer seg ut av startgropa, og må den lange veien til skifteretten – gjerne etter bare kort tid inne i næringen.

Så skal vi også huske på at det er få andre næringer som er det er så lett å starte opp sin egen virksomhet i som innen byggenæringen. Det trengs lite oppstartskapital for å kunne etablere sitt eget firma – og man kan raskt bygge seg opp en relativt anselig omsetning om man bare satser riktig. Men kunsten å tjene penger, er det ikke alltid like lett å få grepet om. De fleste som etablerer seg innen byggenæringen forblir mindre virksomheter.

Selv om mange av de store selskapene som regel står i fokus i offentligheten, består næringen for det aller meste av små og mellomstore virksomheter. Noen av disse klatrer hvert eneste år også på omsetningsstigen – og det finnes faktisk overraskende mange selskaper som betraktes som mindre aktører, selv om de bygger opp en omsetning på flere hundre millioner kroner og sysselsetter mange ansatte. De bidrar til en enorm verdiskapning. Få, om noen, andre næringer kan vise til en total verdiskapning som vi ser innen byggenæringen – og denne finner sted over hele landet.

I den seneste utgaven av Byggeindustrien har vi valgt å gå litt bak den store oppstartsstatistikken. Vi har sett nærmere på hvem noen av disse gründerne er, hva som driver dem – og hva som må til for å lykkes. Noen av disse har startet flere selskaper – og lykkes hver gang.

Hvilke egenskaper skal til for å få til dette?

Bildet av gründernæringen er mangfoldig – bedriftene er fra hele landet og finnes i alle former – og det er lite som tyder på at bildet vil endre seg den nærmeste tiden. Aktiviteten i næringen er høy, og selv om det blir stadig strengere krav til å kunne drive seriøst – er terskelen fortsatt lav for de som ønsker å prøve seg.

Hvem vet – kanskje noen av selskapene som vil bli etablert i løpet av mai måned er å finne på Byggeindustriens 100 største-liste om få år?

Våre abonnenter kan lese Byggeindustrien her