Oppretter egen klageordning for takster

Forbrukernes rettigheter blir kraftig styrket ved at Norges TakseringsForbund (NTF) og Forbrukerrådet fredag ble enige om å opprette en nøytral klageordning. Klagenemnda vil allerede i juni kunne starte behandlingen av eventuelle klager. Alle typer takster kan innklages, fra vanlig verdi/lånetakst til store omfattende tilstandsrapporter.

Takseringsforbundet tok i 1997/98 initiativet til å etablere et klageorgan og er glad for at dette nå blir en realitet i samarbeid med forbrukermyndighetene. Klager blir i dag behandlet internt i takseringsforbundet. Antall klagesaker er svært få og dreier seg i hovedsak om boligtaksering. Klagenemnda vil ha ett medlem hver fra takseringsforbundet og Forbrukerrådet samt ha en nøytral leder. Norges TakseringsForbund har rundt 1.000 medlemmer og er Norges største takstorganisasjon. Alle medlemmene må fortløpende gjennomgå obligatorisk etterutdanning og forbundet bruker store ressurser på å gjøre takstproduktene bedre. Blant annet har den egenutviklede Takstnøkkelen og løsninger for elektroniske takster vakt internasjonal oppsikt. Forslag til regelverk for den nye klageordningen vil bli behandlet på takseringsforbundets generalforsamling i Sarpsborg 1. juni. Takseringsforbundet og Forbrukerrådet har som felles mål at hele den norske takstbransjen etter hvert vil bli samlet i en felles klageordning. Fredag ble det også inngått en avtale mellom de tre andre takstorganisasjonene og Forbrukerrådet om en klageordning.