Etter at Condotte fikk økonomiske problemer, stoppet arbeidene på Follobanen opp. Nå er italienerne ute, og på Stortinget vil opposisjonen informasjon om situasjonen som er oppstått. Foto: Trond Joelson

Opposisjonen vil ha svar på varselsignalene rundt Condottes økonomi: - Dette må vi til bunns i

Condotte fikk svak likviditetsscore i en rapport bestilt av Jernbaneverket i forkant av milliardtildeling på Follobanen. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet stiller nå spørsmål om valget av Condotte som Follobane-entreprenør i spørretimen på Stortinget.

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann Sverre Myrli ber om Condotte-svar i spørretimen neste onsdag. Arkivfoto.

Transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, vil vite hvilke vurderinger som ble gjort i forkant av at den italienske entreprenøren Condotte fikk milliardkontrakter på Follobanen.

Den siste av  de to kontraktene fikk de etter å ha fått strykkarakter på flere økonomiske punkter i en KPMG-rapport bestilt av Jernbaneverket.

I evalueringsrapporten, som Byggeindustrien omtalte før Condotte ble kastet ut fra Follobanen, kommer det frem at gjelda i selskapet var skyhøy og at likviditeten var svak.

Finansprofessor Thore Johnsen ved Norges handelshøyskole karakteriserte valget av entreprenøren som en skandale, og Byggenæringens landsforening har også kritisert valget av Condotte.

- Dette må vi til bunns i

Nå vil opposisjonen på Stortinget ha informasjon fra samferdselsministeren.

- Dette må vi til bunns i, og jeg vil utfordre samferdselsministeren i spørretimen på onsdag, sier Sverre Myrli til Byggeindustrien. 

- Vi vil vite hvordan kunne staten inngå kontrakt med italienske Condotte etter at varsellampene lyste, og hvilke tiltak som er gjort for at noe lignende ikke skal skje igjen, sier Sverre Myrli til Byggeindustrien.

Sp: Ber om redegjørelse

Transportpolitisk talsperson Ivar Odnes i Senterpartiet tar også opp saken i spørretimen førstkommende onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Også Senterpartiet er uroet over situasjonen som har oppstått på Follobane-prosjektet.

- Vi vil be om en redegjørelse rundt situasjonen på Follobanen i spørretimen. Bakgrunnen er at vi nok en gang har havnet i en vanskelig situasjon i et stort og viktig samferdselsprosjekt etter at en utenlandsk entreprenør sliter økonomisk, sier transportpolitisk talsmann Ivar Odnes i Senterpartiet.

- Nå er ikke Condotte konkurs slik situasjonen var rundt Alpine Bau på Fellesprosjektet, men den økonomiske situasjonen i selskapet er likevel så alvorlig at Bane NOR har gått til det steget å heve kontraktene. Da må vi vite hva regjeringen vil gjøre for å unngå at dette skjer igjen, sier Ivar Odnes til Byggeindustrien.

- På hvilket grunnlag velges entreprenører?

Han stusser også over opplysningene som har kommet frem i Byggeindustrien om KPMG-rapporten som ble bestilt av Jernbaneverket.

- Vi ønsker å vite staten vurderte signalene som kom fram i evalueringen. Hvilket grunnlag bruker byggherrene våre når de velger ut entreprenører til sine oppdrag? spør Odnes.

KrF og Hans Fredrik Grøvan vil følge utviklingen på Follobanen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

I KrF følger de også utviklingen på Follobanen.

- Det er sterkt beklagelig at man har kommet i en slik situasjon hvor valgte entreprenør ikke er i stand til å gjennomføre oppdraget. KrF vil følge med på sakens videre utvikling - ikke minst det rettslige utfallet av ankesaken - med tanke på hva vi kan lære av anbudsprosess og kriterier for utvelgelse av entreprenør, skriver transportpolitisk talsperson, Hans Fredrik Grøvan i en e-post til Byggeindustrien og viser til rettssaken der Bane NOR ble dømt til å betale 305 millioner kroner til Skanska for å ha brutt anskaffelsesreglene. Denne dommen er anket av Bane NOR.

Bane NOR avviser varselsignal

Follobane-ledelsen har avvist overfor Byggeindustrien at det var tegn som tydet på at entreprenøren ikke var kvalifisert til å ta på seg de to totalentreprisene ved gigantutbyggingen. De har også pekt på at det var flere ting i vuderingene som gikk i favør entreprenøren.

Hele svaret om KPMG-rapporten fra Bane NOR kan du lese her.

– Konkurransekriteriene som var satt rundt likviditet og for å få anledning til å by, ble møtt. Hadde vi avvist på det grunnlaget, så kunne de hatt et søksmål mot oss, sa anskaffelsesleder ved Follobanen-prosjektet Jan Vormeland nylig til Byggeindustrien.

Bane NOR vil heller ikke være med på at kravene som ble satt i forkant av konkurransen var for svake.

– De var strengere enn det vi noen gang har hatt tidligere. Men likviditet er ferskvare, og her spiller også lengden på kontraktene inn. Skanska tok også opp økonomispørsmålet i rettssaken i sin tid, og da vi redegjorde for våre vurderinger, ble det ikke tatt videre i rettssaken. Det ble svart ut den gangen, svarte Vormeland.