Opposisjonen sammen om grønn næringspolitikk: – Staten må vise muskler

Det trengs et radikalt skifte i norsk nærings- og industripolitikk om det skal være håp om å nå klimamålene, mener Ap, Sp, SV og MDG.

De fire partiene har siden i fjor høst jobbet med en felles strategi for en kraftig omlegging av næringspolitikken, i samarbeid med tankesmia Agenda. Tirsdag ble rapporten «Grønn vekst for framtida» lagt fram.

– Vi er stolte over at vi har fått til dette, trass i ulike politiske ståsteder. Det haster å gjøre norsk økonomi mer klimavennlig, sier Aps miljøtalsmann Espen Barth Eide, som har ledet arbeidet.

Ferske tall som viser at Norge i fjor slapp ut 0,4 prosent mer klimagasser enn i 2016, trass i målet om 45 prosent utslippskutt innen 2030, understreker hastverket.

– Den grønne omstillingen går alt for sakte, heter det i rapporten.

Refser regjeringen

Den nye strategien er et svar på denne massive utfordringen og vil være en av grunnsteinene for et eventuelt regjeringssamarbeid om to år, ifølge Eide.

– Målet er å forene næringspolitikk og klimapolitikk. Utfordringen er å få ned utslippene, samtidig som vi skaper verdier og sikrer en rettferdig fordeling, sier han.

De fire opposisjonspartiene refser samtidig regjeringen for å ha en altfor slapp tilnærming til næringspolitikken.

– Ja, det gjør vi. Vi trenger et radikalt skifte, som innebærer en mye mer aktiv stat som tør å peke ut en klar retning, sier Eide.

Mer statlig eierskap

Mens regjeringen har lagt seg på en mer tilretteleggende linje, vil Ap og de andre partiene i stedet bruke statens økonomiske muskler både når det gjelder investeringer og eierskap, i samarbeid med både næringslivet og regionale og lokale myndigheter. Den nyliberalistiske troen på at markedskreftene vil ordne opp, er langt på vei passé, også internasjonalt, ifølge Eide.

– Staten må tørre å gå inn med risikovillig kapital. Det er mange gode ideer i Norge som mangler den kapitalen som trengs for å komme i gang, sier Eide, som trekker fram Danmark som eksempel.

– Der gikk man inn med statlige penger for å bygge ut vindkraft, noe som ellers ikke hadde skjedd. I dag er dette lønnsomt, og Danmark er blant de ledende i verden når det gjelder vindkraftteknologi.

Kopiere suksessen

Offshore havvind og karbonfangst- og lagring er områder der Norge kan kopiere strategien, mener Eide.

– Havvind kan bli en stor suksess for Norge. Men ingen privat investor vil bruke milliarder over mange år på dette, sier han.

I tillegg løftes sirkulærøkonomien, det vil si gjenbruk av ressurser og materialer, fram som en del av løsningen. Ambisjonen til de fire partiene er å skape tre ganger så store verdier ut av tilgjengelige ressurser fra 2020 til 2040

– Det er et friskt mål, men seriøse studier viser at det er fullt mulig. Vi må bli mye flinkere til å resirkulere, for eksempel innen byggenæringen. Vi bruker opp ressursene på kloden helt unødvendig, sier Eide.

Utstillingsvindu for elfly

Et annet forslag er å bruke statlige penger til å utvikle elfly på kortbanenettet.

– Norge kan bli ett av de første landene som virkelig tar i bruk elfly. Vi kan bli et utstillingsvindu, sier Eide.

Partiene vil også bruke skattesystemet mer aktivt for å belønne klimavennlig innsats.

Omstridte temaer som landbasert vindkraft og kutt i oljesubsidier har de fire partiene imidlertid holdt seg unna.

– Vi lever høyt på en oljenæring som ikke vil være veldig stor om noen år. Vi har ikke et felles syn på avviklingen, men fokuserer heller på det som må bygges opp, sier Eide.