Oppdatert bransjestandard om innreisekarantene og arbeid

BNL har nå oppdatert bransjestandarden for BNLs medlemsbedrifter om innreisekarantene og arbeid. Denne oppdateringen tar hensyn til de nye reglene om karantene fra 14. september.

- Bransjestandard om innreisekarantene og arbeid er utarbeidet i tråd regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å opprettholde drift i virksomhetene og bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet. Denne bransjestandarden beskriver bruk av testing, og bransjeråd for gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid. skriver BNL på sine nettsider.

Her understrekes det at smittevernhensyn under karantene må ivaretas etter BNLs bransjestandard om smittevern (Covid 19 — Del 1: Spesifikasjon for smittevern på bygg- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL), og at nærmere praktisk tilrettelegging må vurderes fra arbeidsplass til arbeidsplass.)

- Hvis denne bransjestandarden og spesifikasjonen for smittevern på bygge- og anleggsplasser ikke etterleves eller testing for smitte ikke gjennomføres, kan arbeid ikke utføres i karanteneperioden, skriver BNL.

Les mer om bransjestandarden her