Alisa Lydia Machner og Reignard Tan mottok Betongforeningens FoU-pris.

Alisa Lydia Machner og Reignard Tan mottok Betongforeningens FoU-pris

Alisa Lydia Machner ble tildelt FoU-prisen for PhD-avhandlingen «Dolomite calcined clay composite cement – hydration and durability», og Reignard Tan ble tildelt samme pris for PhD-avhandlingen «Consistent crack width calculation methods for reinforced concrete elements subjected to 1D and 2D stress states».

Norsk Betongforening hadde for mange gode kandidater til FoU-prisen 2019, og valgte å dele den ut til to stykker. De to forskerne mottok prisen under Norsk Betongdag 2019 onsdag.

Alisa Lydia Machner forsvarte 9. februar 2018 sin PhD-avhandling utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU, hvor hun også er ansatt som postdoc.

Dypere forståelse

Arbeidet tar fatt i tidligere rapporterte synergieffekter mellom kalkstein og flyveaske. Da tilgangen til på høykvalitets flyveaske og kalkstein er begrenset, er der stor interesse for å kunne anvende andre materialer, f.eks. dolomitt og kalsinert leire. Disse materialer er utenfor rammen av dagens standarder, og det trengs derfor dokumentasjon.

Machner har undersøkt og dokumentert hydratasjonsmekanismene for dolomitt og stabiliteten av reaksjonsproduktet hydrotalkitt, herunder andre forhold av betydning for bestandighet som kloridbinding og motstand mod karbonatisering. Studiene omfatter eksperimentelt arbeid kombinert med termodynamisk modellering. Avhandlingen har, ifølge juryen for FoU-prisen, hatt klare og presise mål, som er meget godt besvart med høykvalitets originale data som har gitt en dypere forståelse av hvordan Portlandbasert sement med metakaolin og dolomitt virker.

Oppgaven er skrevet som nærings-PhD for Norcem og HeidelbergCement med støtte fra Norges Forskningsråd.

Forutser riss

Reignard Tans PhD-avhandling «Consistent crack width calculation methods for reinforced concrete elements subjected to 1D and 2D stress states» ble forsvart 24. mai 2019 ved Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU. Tan er i dag ansatt i Multiconsult.

Med bakgrunn i studier av mekanikk ved Universitetet i Oslo gikk han løs på et felt innenfor avansert beregningsmetodikk for betongkonstruksjoner, støttet av forskningsprogrammet «Ferjefri E39» i regi av Statens Vegvesen. Studiet kombinerer eksperimentelle arbeider og teori, og benytter både analytiske og numeriske løsningsmetoder.

Fokuset har vært beregningsmodeller for prediksjon av rissvidder i store betongkonstruksjoner, spesielt knyttet til overdekning, hvor både eksisterende modeller er evaluert og metodikken foreslått forbedret.

Resultatet av arbeidet vil, ifølge prisjuryens begrunnelse, bidra til utvikling av mer bæredyktige konstruksjoner via redusert armeringsgrad, og vil ha stor nytteverdi.

FoU-prisen er et stipend på 25.000 kroner som skal nyttes til en faglig reise.