Powerhouse Brattørkaia Foto: Ivar KvaalSommerhus Storfjord Foto: Jensen & Skodvin ArkitekterFarris bru Foto: Vetle HougTeglen – Spikkestad kirke og kultursenter Foto: Jiri HavranUnder Foto: Kjartan Bjelland

Årets betongtavlefinalister er klare

Finalistene til årets betongtavle er: Farris bru, Powerhouse Brattøra, sommerhus i Storfjord, Teglen – Spikkestad kirke og kultursenter, samt undervannsrestauranten Under.

Betongtavlen er en høythengende og anerkjent utmerkelse som gis til byggverk hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk eller teknisk fremragende måte. Det er Norsk Betongforening og Norske Arkitekters Landsforbund som står bak Betongtavlen. Årets finalister har alle sterke kvaliteter og spenner vidt i form og innhold.

Farris bru
Farris bru er blitt et landemerke for Larvik med sitt V-formede betongtårn som rager 70 meter høyt. Brua er den eneste skråstagbrua i Norge med buet veibane, og det er lagt vekt på gode siktlinjer og utsyn fra brua, spesielt mot vannet. Det er en helhetlig utforming av alle bruas elementer som tårn, pilarer, brubane, stagfester, landkar, rekkverk osv. Hovedelementene er utført i betong og har meget kompleks geometri.

- Byggherre: Statens vegvesen

- Arkitekt: L2 Arkitekter

- Byggteknisk rådgiver: Rambøll Norge

- Entreprenør: Implenia og PNC

- Betongleverandør: NorBetong

Powerhouse Brattørkaia
Powerhouse Brattørkaia er verdens nordligste kontorbygg bygget som plusshus. Det skal produsere mer energi enn det som går med til drift og til det som er bundet i alle materialer. Bæresystemene er i plasstøpt betong med etterspente dekker. Det ble utviklet en egen «hybridbetong» som har et meget lavt karbonavtrykk og som er med på å sikre at energiregnskapet går opp. Betongdekkene spiller også en viktig rolle som termisk masse, som gjør at behovet for oppvarming og kjølig blir redusert, og at temperatur og inneklima blir behagelig.

- Byggherre: Entra

- Arkitekt: Snøhetta

- Byggteknisk rådgivning: Thilt engineering

- Betongentreprenør: Skanska

- Betongleverandør: Unicon


Sommerhus i Storfjord
Sommerhuset er et prosjekt godt utenom industristandard, og med støpearbeider av høy vanskelighetsgrad, kun synlige flater og kompleks geometri, som omfatter integrerte møbelelementer, karmer, falser og samtlige tekniske installasjoner. Det er også integrert med synlig fjell som del av bygget.

Fritidsboligen har en slående arkitektur og har blitt brukt som scenografi i filmen exMachina og i en episode av tv-serien The Simpsons, samt at det er vist i flere arkitekturprogrammer.

- Byggherre: privat

- Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitekter

- Byggteknisk rådgiver: Siv.ing. Finn-Erik Nilsen

- Entreprenør: Ginga Bygg

- Betongleverandør: selvblandet

Teglen – Spikkestad kirke og kultursenter
Spikkestad kirke og kultursenter er en betongkonstruksjon med en «svevende» teglfasade. Innvendig er det eksponert betong som sterkest kommer frem i den høye alterveggen hvor 27 små lysåpninger kaster reflektert lys på motstående skrå betongvegg, og dragerne som går i hele byggets lengde. Betongskallet kombinert med teglkledningen gir huset dets karakteristiske form.

Seremonirommene er i stor grad naturlig belyst, med overlys som treffer betong og teglstein. Aktivitetsetasjen på nedre plan har glass fra gulv til tak, med en «betongrygg» mot terrenget. Alle gulv er i slipt betong med islett av hardtregulv i spesialrom. Også alteret og døpefont utført i formstøpt og slipt betong.

- Byggherre: Røyken Kommune og Røyken Kirkelige Fellesråd

- Arkitekt: Einar Dahle Arkitekter + Hille Melbye Arkitekter

- Byggeteknisk rådgiver: Dr Tech Kristoffer Apeland AS

- Entreprenør: Bermingrud Entreprenør

- Betongentreprenør: TUK Entreprenør (konstruksjoner)

- Bermingrud Entreprenør (alterbord og døpefont)

- Betongleverandør: Unicon

Under
Undervannsrestauranten i Spangereid ved Lindesnes er blitt en attraksjon som viser de grenseløse mulighetene for betong. Bygget og restauranten har fått stor oppmerksomhet i internasjonale media takket være dens arkitektur og beliggenhet. Restauranten er den eneste av sitt slag i Europa og er bygget på et konsept viet arkitektur, gastronomi og marinbiologi. Byggeprosessen var krevende og komplisert grunnet store ytre påkjenninger, uvanlig byggemåte og utfordrende arkitektur. Det ytre betongskallet ble støpt på en lekter, før det ble senket ned i sjøen og buksert på plass. Innvendig består bygget av tre etasjer støpt i betongdekker. Den nederste etasjen har et lyst, slipt betonggulv som spiller på lag med sjøbunnen utenfor.

- Byggherre: Lindesnes Havhotell

- Arkitekt: Snøhetta

- Byggteknisk rådgiver: Asplan Viak

- Entreprenør: BRG

- Betongleverandør: Unicon

Betongtavlen deles ut på et arrangement den 21. november på Felix Konferansenter i Oslo.
Alle finalistene blir presentert, og under presentasjonen vil du få høre om «hva som var målet og ambisjonene med prosjektet» og «hvordan dette ble løst under planleggingen og gjennomføringen av prosjektet».