Ønsker seg flere norske juletrær

Norge har både arealer, kompetanse og gode vekstmuligheter for å satse stort på juletrær, mener landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

- Det er hyggelig med danske juletrær, men enda hyggeligere med norske. Det er ingen grunn til at vi skulle behøve å importere juletrær, sier Vedum.

Hvert år bruker nordmenn nær to millioner juletrær. Om lag halvparten er vanlig gran. Resten fordeler seg på ulike typer edelgran og litt furu.

- Mulighetene for en høy fortjeneste er gode. Regjeringen har også lagt til rette for at juletreproduksjon kan være lønnsomt, blant annet ved å åpne for å benytte skogfondsordningen. Det er både mulig å ta penger ut fra skogfond til svært gunstige skattevilkår og sette mellom 4 og 40 prosent av omsetningsverdien inn på skogfond når trærne blir solgt, påpeker Vedum.

I Munthes fotspor
Berit og Geir Bekkedal i Elverum har valgt å benytte en betydelig del av de 41 dekarene de disponerer på den såkalte Munthegården.

Stedet der dikteren Margrethe Munthe og broren Gerhard, en av Norges mest markerte malere fra siste del av 1800-tallet, benyttes i dag som ramme for å tilby selskaper av ulike slag i låven. Og minst en helg før hver jul, er det anledning for kundene å komme å hogge sitt eget juletre ute på feltet.

- Jeg har sans for en slik måte å utnytte eiendommen på. Berit og Geir Bekkedal har funnet en god måte å utnytte ressursene på. Jeg mener flere burde satse på å produsere juletrær, sier Vedum.

Nedgang
Siden det årlige forbruket av juletrær er på snaue 2 millioner, bør det også plantes tilsvarende mange planter hvert år for å sørge for at Norge er selvforsynt. Landbruks- og matministeren ser ingen grunn til å ikke ha selvforsyning som mål så lenge ikke produksjonen skjer på arealer det er rasjonelt og mulig å dyrke mat på.

- Jeg støtter også ambisjonene om å bli stor eksportør av juletrær. Vi har både arealer, kunnskap og naturgitte fortrinn, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.