Ståle Rød i Skanska og Tore Fredriksen i Omsorgsbygg signerer kontrakten som er startskuddet på forprosjektet i Hovedstasjonen. Foto: Omsorgsbygg

Omsorgsbygg og Skanska signerte kontrakt for samspillsfasen for Hovedstasjonen i Oslo

Dette er et prosjekt som skal huse både Vann- og avløpsetaten og Brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

Hovedstasjonen skal erstatte to bygg med stor betydning for beredskapen i Oslo by. Driftsstasjonen for Vann- og avløpsetaten på Bryn og Hovedbrannstasjonen, som per i dag ligger i Regjeringskvartalet. I tillegg skal VAV flytte hele sin administrasjon fra Herlebsgate inn i det nye bygget. Den nye felles Hovedstasjonen skal bygges på Bryn, der blant annet Bryn brannstasjon ligger i dag. 

- Det har vært gjort en grundig jobb for å komme hit vi er i dag. Nå starter forprosjektet, som gjennomføres som en samspillkontrakt med Skanska, og denne kontrakten sikrer en god videreutvikling i prosjektet. Vårt fokus er å bygge et bygg som fungerer godt for alle parter. Bygget skal bidra til at de som jobber der får gjort jobben sin på en effektiv måte, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig, sier adm. dir. i Omsorgsbygg Oslo KF, Tore Fredriksen. 

Bjørn Kjærnes er foretakets prosjektdirektør med ansvar for brannstasjoner, og han leste Skanskas tilbud med stigende tilfredshet.
- Jeg har lang erfaring fra byggenæringen, og dette er nok det et av de beste tilbudene jeg noensinne har lest. Nå gjenstår det bare at Skanska leverer som de lover, sier han. 

Ferdig i 2023
- Vi er ydmyke, glade og litt stolte over tilbakemeldingene. Vi har lagt ned mye arbeid i tilbudsprosessen, og ser at vi lykkes med våre prioriteringer av prosjekter der vår sammensatte kompetanse skaper en konkurransekraft. Dette er motiverende prosjekter å jobbe med, siden vi får være med på å sette vårt preg på "produktet". Prosjektet er i tråd med vår visjon om å bygge for et bedre samfunn, og et prosjekt hvor vi får brukt vår kompetanse på "grønn bygging" og "miljøvennlig byggeplass", sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska.

Hovedstasjonen skal settes i prøvedrift sommeren 2023, og skal da huse cirka 850 medarbeidere og over 200 kjøretøy. Hele området til prosjektet, inkludert bygg og utearealer, tilsvarer et areal på mer enn to fotballbaner. Omsorgsbygg og Oslo kommune har en tydelig og ambisiøs miljøprofil, og målet er å bygge Hovedstasjonen på en miljøvennlig måte som gir lavest mulig energibruk og derav årskostnader for hele levetiden til bygget.