Administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg Oslo KF og daglig leder i Norwegian Green Building Council Kjersti Folvik.Kommunikasjonsansvarlig Mari-Anne Mørk Reilly (fra venstre) og daglig leder Kjersti Folvik i Norwegian Green Building Council møtte torsdag administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, Per Morten Johansen for å overrekke sertifikatet for et Excellent sykehjem.

Omsorgsbygg med Norges første BREEAM-sertifiserte sykehjem

Norwegian Green Building Council delte torsdag ut Norges første BREEAM NOR-sertifikatet for as-built sykehjem til Omsorgsbygg Oslo KF.

Administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, Per Morten Johansen, kunne torsdag motta det første BREEAM NOR-sertifikatet utstedt for et sykehjem i Norge.

Ullerntunet helsehus er nå sertifisert i BREEAM NOR som Excellent as-built. Sykehjemmet, som mottok Very Good-status for designfasen, er bygget av totalentreprenør Veidekke, med Omsorgsbygg som byggherre.

Bygget ble overlevert i januar, og er allerede i bruk. BREEAM NOR-manualen har blitt spesialtilpasset bygget, og arbeidet som er gjort på Ullerntunet vil også utgjøre en viktig del av en helt egen sykehjemmanual i miljøstyringsordningen.

Alt skal inn i BREEAM

Johansen forteller at BREEAM-NOR vil bli et viktig styringsverktøy for det kommunale foretaket i årene som kommer.

– Det kommer mange nye bygg fra oss, og alle skal BREEAM-sertifiseres. Det er snakk om en portefølje på omtrent ti milliarder kroner, slår han fast.

Omsorgsbygg-direktøren mener det er viktig for offentlige aktører å gå foran for å bygge mer miljøvennlig, og forteller at sertifiseringsordningen har vært et godt verktøy både for å sette mål og for å nå dem.

– BREEAM er nyttig for å opprettholde ambisjonsnivået i alle faser av byggingen. Vi blir også utfordret til å se bredere enn bare bygget, og vi må ta innover oss elementer som transport, energikilder og ytre miljø også. Det at vi har en tredjepart som både utfordrer oss og hjelper oss, er også veldig verdifullt, sier Johansen.

– Leder an

Daglig leder i BREEAM NOR-utsteder Norwegian Green Building Council (NGBC), Kjersti Folvik, er ikke redd for å skryte av Omsorgsbygg, som tidligere også har mottatt BREEAM-sertifikater for flere barnehager.

– Det er mye prat i bransjen, men Omsorgsbygg er en aktør som handler. Jeg synes absolutt at de leder an på dette, og så kommer andre offentlige aktører etter, sier hun.

Per Morten Johansen forteller at dette også er en bevisst strategi fra Omsorgsbyggs side, og at han mener det også vil betale seg i lengden.

– Dette er noe vi har satt som en hovedverdi hos oss. Vi vil være ledende for utviklingen av miljøvennlige bygg, og løfte de andre opp, og så håper vi de også kommer til et nivå hvor de kan løfte oss enda høyere også, sier han.

Lønnsom satsing

Ullerntunet var i utgangspunktet prosjektert for «Very good»-sertifisering i BREEAM, men Omsorgsbygg skjønte etter hvert at prosjektet kunne løftes enda høyere på rangeringen med enkle grep.

For å nå Excellent-nivå måtte det blant annet gjøres mer omfattende dokumentasjon av produktgruppe for lavemitterende produkter (innemiljø).

Omsorgsbygg høstet også BREEAM-poeng for kostnadseffektive løsninger og utvikling av habitat for lokale arter i området. En del energieffektive løsninger ble også lagt til, blant annet energieffektive hvitevarer og nye løsninger for kjølelager. Det ble i tillegg lagt til noen poeng knyttet til vannreduserende tiltak.

De nødvendige ekstratiltakene for å heve karakteren til Excellent skal bare ha kostet én million kroner, selv om den forespeilede prisen for dette ved prosjektering var på 20 millioner.

– Vi opplever at BREEAM-sertifisering ikke har vært spesielt dyrt for oss. Vi merker at høye krav tiltrekker seg gode entreprenører, og bransjen er ivrig etter å komme med løsninger. Omdømmemessig gir dette total merverdi for Omsorgsbygg og for Oslo kommune, miljøvennlig bygging gir samfunnsmessig verdi, og vi ser også at stoltheten til egen arbeidsplass øker sammen med antallet som søker seg inn til oss, forteller han.

Johansen røper at Oslo har mange BREEAM-bygg i vente. Røahjemmet blir det neste Omsorgsbygg-prosjektet, tett fulgt av Tåsenhjemmet, som skal bygges i tre. Senere følger en rekke hjem og dementlandsbyer, samt flere offentlige bygg, inkludert ny sentrums- og hovedbrannstasjon i Oslo.

– Vi er inne i en stim nå. De kommer på løpende bånd, sier han.