<p>Eldre-byråd Aud Kvalbein tok første spadetak i Ullerntunet bo- og behandlingssenter med gravemaskin.</p>Eldre-byråd i Oslo kommune, Aud Kvalbein.DIrektør for entreprisevirksomheten i Reinertsen, Kristian Reinertsen.Administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, Per Morten Johansen.

Første spadetak på Ullerntunet tatt

Eldre-byråd Aud Kvalbein tok første spadetak på Ullerntunet bo- og behandlingssenter med gravemaskin mandag. Omsorgsbygg-prosjektet blir Norges første BREEAM NOR-sertifiserte sykehjem.

Etter å ha skrevet under de riktige dokumentene, og under nøye oppfølging fra entreprenør Reinertsen, kunne byråd for eldre i Oslo, Aud Kvalbein, ta første spadetak i Ullerntunet bo- og behandlingssenter med gravemaskin mandag.

– Dette er en historisk dag, slo Kvalbein fast da hun åpnet byggingen av Norges første BREEAM-sertifiserte bo- og behandlingssenter for eldre.

Ullerntunet skal stå ferdig tredje kvartal 2016, med overlevering til nyttår 2017 etter en innkjøringsperiode av det historiske miljøbygget.

Bo- og behandlingssenteret skal ha 144 sykehjemsplasser, samt dagsenter, seniorsenter og et aktivitetssenter for mennesker med psykiske problemer. Det ferdige senteret består av en rehabilitert hovedbygning fra 1924 og to moderne sidebygg.

Satser på BREEAM

Omsorgsbygg-prosjektet bygges til BREEAM NOR-karakter «Very good».

– Vi har høye miljøambisjoner i dette prosjektet. Ullerntunet blir Norges mest energieffektive og miljøvennlige sykehjemsbygg. Det er også et morsomt prosjekt å gå i gang med, siden vi ikke bare skal bygge nytt, men også rehabilitere et ærverdig og verneverdig hovedbygg til BREEAM NOR-nivå. Det er absolutt spennende, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, Per Morten Johansen, til Byggeindustrien.

Johansen forteller at man vil gå inn for å få BREEAM-sertifikat både for designfasen og for utførelsesfasen på prosjektet, og at BREEAM også vil bli en satsing for den kommunale byggherren i prosjekter fremover.

– Oslo kommune har veldig høye klimagassambisjoner, og vi vil også vurdere BREEAM NOR-sertifisering av Hovseterhjemmet, som skal budsjettbehandles i desember, med oppstart på nyåret hvis vi får et positivt vedtak, sier Johansen.

Direktør for entreprisedivisjonen i hovedentreprenør Reinertsen, Kristian Reinertsen, forteller at det ambisiøse prosjektet ikke er første gang entreprenøren er involvert i et BREEAM NOR-prosjekt, men at Ullerntunet vil bli en viktig mulighet for erfaringsbygging.

Miljø fra første spadetak

Reinertsen har tidligere vært totalentreprenør i Brattørkaia 15, som oppnådde «Very good»-karakter i BREEAM NOR.

– Å bygge for BREEAM-sertifikat har mye med materialvalg og god planlegging å gjøre, og så å følge opp planleggingen i byggefasen. Ellers er vi godt vant med å bygge tette bygg med gode kvaliteter. Vi vil også ha kraftig fokus på HMS, og vil ikke anse prosjektet som vellykket uten fullstendig fravær av hendelser.

– Vi har fått på plass mye av hva vi har identifisert som suksesskriterier i et slikt prosjekt, og vi vil også gjøre tiltak for omgivelsene i byggetiden, sier Reinertsen-direktøren.

Spadetaket som byråd Kvalbein åpnet prosjektet med, skal bli energibrønn til bruk både i bygge- og driftsperioden.

– Så her er det miljø fra første spadetak, sier Reinertsen.