OM Bakken Bygg AS ble Årets Byggmann. Foto ByggmannHolmskau Prosjekt AS i Fredrikstad ble Årets Nykommer. Foto ByggmannNordan AS er Årets Leverandør. Knut Egil Nordstrand (t.h.) overekker blomster og vase til Elias Standal, avdelingsleder Nordan Vest-Norge. Foto Byggmann

OM Bakken Bygg AS ble Årets Byggmann 2020

Byggmann har delt ut priser til forhandlere i boligkjeden som har utmerket seg gjennom året 2020. Prisvinnere ble lansert under dere digitale årsmøte fredag 16. april.

Prisvinnerne ble:
* OM Bakken Bygg AS i Vinstra – Årets Byggmann.
* Holmskau Prosjekt AS i Fredrikstad – Årets Nykommer.
* NorDan AS – Årets Leverandør.

- Årets Byggmann  er en pris som tildeles et Byggmann-medlem som over tid har utmerket seg på en positiv måte gjennom lojalitet, stabilitet og gode holdninger, fulgt retningslinjene for medlemskapet, gjort en særskilt innsats, eller på annen måte bidratt positivt til kjedens utvikling. Denne prisen skal henge høyt, og går til gode ambassadører for kjeden. Det er Byggmann Gruppens administrasjon som deler ut prisen, skriver Byggmann i en pressemelding.

Prisen for Årets Byggmann 2020 går til et Byggmann-medlem som har vært medlem i boligkjeden i mange år.

- De har gjennom mange prosjekter vist seg å være allsidige, både når det gjelder type bygg, men også over et stort geografisk område. De er en trivelig gjeng som er løsningsorienterte og har jevnlig kontakt med kjedekontorets ansatte, skriver Byggmann.

- Årets Nykommer  er en pris som tildeles et Byggmann-medlem som allerede i sitt første hele medlemsår har utvist en sterk vilje og motivasjon til å bruke tjenester fra Byggmann i sitt daglige virke, samt å fremme kjedetilhørigheten i sitt lokalmarked. Prisen skal være et synlig bevis på at man har fokus på lojalitet, og skal anspore nye medlemmer til å få maksimalt ut av medlemskapet. Prisen for Årets Nykommer 2020 går til et Byggmann-medlem som har utviklet seg raskt til å bli en betydelig utbygger i sitt marked. De utvikler eiendommer i sentrale områder, med et moderne uttrykk, skriver Byggmann i sin beskrivelse.

- Årets Leverandør er en pris som tildeles en leverandør som boligkjedens medlemmer har stemt frem som sin favoritt i 2020. De tre leverandørene som rangerte i toppen av listen for beste leverandør i 2020 var Nordan AS, Natre AS og Glava AS.