Oljen har nådd i land i Larviksfjorden

Søndag har oljen fra det islandske skipet som står på grunn ved Hvaler i Østfold, nådd land på Svenner i Larviksfjorden.

Det er søndag ettermiddag usikkert hvor store mengder det er snakk om. Oljen etter Godafoss-havariet har i tillegg truffet Vestfold-kysten på Bolærne i Nøtterøy, Leistein, Vestre- og Østre Bustein, Sandø og Kløvningen i Tjøme kommune.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Vestfold (IUA) er søndag ute med brannmannskaper i fem båter fra Sandøsund på Hvasser. Hovedoppgaven er å legge lenser ved øyene og om mulig ta opp olje.

– Våre mannskaper har en vanskelig og kald jobb foran seg, sier IUA-leder Per Olav Pettersen.

– Vi prioriterer øya Kløvningen sør for Tjøme, fordi dette er prioritert som et særlig verdifullt naturområde av myndighetene. Så arbeider vi oss nordover til Sandø, Vestre og Østre Bustein, Leistein og Bolærne. Isen skaper betydelige problemer for oss i området.

Kystverket anslår at det er 20 kubikkmeter med olje i sjøen nær land ved Sandøy.

– Det er mye mer olje som flyter utenfor Vestfold-kysten enn ventet. Dette ser ikke lyst ut, sier lederen for det lokale utvalget mot akutt forurensning til NRK.

Arbeidet med å håndtere oljen fra Godafoss er vanskelig grunn av kulda. Men mye is i området gjør jobben vanskelig for ryddemannskapene. Det er spesielt i områdene rundt Sandø på Tjøme at isen har pakket seg sammen.