<p>Olje- og energiminister Terje Søviknes</p>Stortingspresentant Tor Andre Johnsen (FrP), Harald Liven (Moelven Limtre), olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og Erik Tveit (Hent)

Olje- og energiministeren lot seg fascinere av verdens høyeste trehus

Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) besøkte mandag Mjøstårnet i Brumunddal. – Tre en viktig ressurs for Innlandet, jeg er svært positiv til at det settes fokus på innovasjon som bidrar til mer bruk av tre i bygg, sier Søviknes.

Olje- og energiminister Terje Søviknes satte tirsdag kursen mot Innlandet i tospann med partikollega og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen.

– Skog- og treindustrien er utrolig viktig for Innlandet, derfor er det kult å vise olje- og energiministeren at det nettopp her er mulig å bygge verdens høyeste trehus. Jeg skal gjøre mitt for å påvirke ministeren slik at også en ny Mjøsbru kan bygges i tre og at det også blir mye bruk av tre i et nytt regjeringskvartal, sier Johnsen.

Og det er ingen tvil om at Søviknes lot seg fascinere av Mjøstårnet. Bygget blir med sine 81 meter verdens høyeste trehus.

11-12.000 trær

HENTs prosjektleder Erik Tveit opplyser at det i prosjektet går med hele 3.500 kubikkmeter treverk. Det betyr 11-12.000 trær.

– De største limtrekonstruksjonene i består av 26 kubikkmeter treverk. Bare det er noen hundre trær i ett løft, sier han.

– Det er ingen andre steder som det er bedre enn å gjennomføre et slikt prosjekt enn her i Brumunddal. Tre er viktig naturressurs for Innlandet som oljenæringen er det for deler av kysten. Det er positivt og spennende at det settes fokus på innovasjon av bruk av tre i bygg. Byggherren Arthur Buchardt er en fascinerende forretningsmann som gjennom dette prosjektet går foran i løypa for noe som kan bli svært viktig i fremtiden, sier Søviknes.

– Åpenbar klimaeffekt

Olje- og energiministeren sier han vil oppfordre til mer bruk av tre i byggeprosjekter.

– Klimaeffekten og effekten av å binde CO2 er helt åpenbar, og Norge som nasjon har store treressurser, sier Søviknes.

Han mener at industrien nå kan sammenliknes litt med kompetanseoppbyggingen Norge har hatt i olje- og gassbransjen.

– Vi hadde ikke klart å bygge opp den fantastiske kompetansen vi har i dag i oljebransjen uten gradvis lærdom fra utlendingene på 1970-tallet. Vårt hjemmemarked Nordsjøen har vært et forsøkslaboratorium i 50 år, men nå går 40 prosent av leverandørindustriens aktivitet til eksport. Hvis vi klare å få frem et volum innen treprosjekter og bygger opp en sterk kompetansebase i Norge, kan vi bygge opp en teknologi med eksportpotensiale på sikt, sier han.

HENT tar med seg treerfaringer til Sverige

HENTs prosjektleder Erik Tveit er tydelig på at erfaringen fra Mjøstårnet var helt avgjørende for at entreprenøren nå har sikret seg kontrakten for bygging av et 19 etasjer høyt bygg med store deler trekonstruksjoner i Skellefteå i Sverige.

Han tror heller ikke det tar lang tid før treindustrien har utviklet seg videre slik at det blir rimeligere å bygge i tre enn stål og betong.

– Bæresystemet i limtre er i dag noe dyrere, men vi har klare fordeler med en mer effektiv produksjon på byggeplass og får et prosjekt som flyter svært bra og tar igjen noe av kostnaden der. Men det er fortsatt et potensial for industrien å ta noen steg videre, sier han.

Det bekrefter konstruktør Harald Liven i Moelven Limtre.

– Vi har tatt viktige steg ved at vi nå er så sikre på produksjonen i fabrikk at vi ikke montere konstruksjonene utenfor fabrikken for å se at de passer før de blir levert til byggeplassen, men det er helt klart fortsatt forbedringspotensial. Høye bygg med stål- og betongkjerne har vært bygd i Norge de siste 100 årene, mens vi først de siste 10-15 årene har fått lov til å bygge denne type høyhus. Alle vet at det er trening som skal til for at man skal bli bedre, sier han.

Sikkerheten førsteprioritet for nytt regjeringskvartal

Olje- og energiministeren mener likevel at det må gjennomføres grundige vurderinger før det vurderes å bygge et nytt regjeringskvartal i tre.

– Nytt regjeringskvartal er et spesielt prosjekt med ekstra sikkerhetselementer knyttet til seg. For dette prosjektet mener jeg vi må forholde oss til de faglige rådene vi får. Det er greit å få utredet mulighetsrommet, men det er de faglige perspektivene som må avgjøre materialvalgene. Sikkerheten må være første prioritet for nytt regjeringskvartal, fastslår Søviknes til Byggeindustrien.

Du kan lese mer om Mjøstårnet i Byggeindustrien nr 9.