Fra Hywind Tampen. Foto: Roar Vigre

Fra Hywind Tampen. Foto: Roar Vigre

Ølen Betong lanserer ny satsing på havvind

Ølen Betong sitt nye satsingsområde Havvind blir organisert som et eget forretningsområde og vil bli ledet av Geir Finnesand og Roar Vigre.

– Begge har lang erfaring innenfor betong og maritime konstruksjoner, skriver selskapet i en pressemelding.

Ølen Betong har erfaring fra drift og levering av betong til store onshore prosjekter for olje- og gassindustrien i Norge. Selskapet hadde blant annet betongleveransene til Hywind Tampen prosjektet, som er verdens største flytende havvindpark.

Daglig leder Lars Norekvål i Ølen Betong.

Daglig leder Lars Norekvål i Ølen Betong.

– Prosjektet var strategisk viktig for Ølen Betong med tanke på å være med å bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for samfunnet. Med det kompetansemiljøet og ekspansive satsingen som er etablert i regionen er Ølen Betong plassert i sentrum av havvind-regionen, sier daglig leder Lars Norekvål i meldingen.

– Hywind Tampen var både utfordrende og krevende å gjennomføre med drift 24/7 over 16 måneder. Prosjektet gav oss gode erfaringer som vi tar med oss videre i den nye satsingen, sier Finnesand som var prosjektleder på Hywind Tampen prosjektet for Ølen Betong.

Geir Finnesand og Roar Vigre. Foto: Ølen Betong

Geir Finnesand og Roar Vigre. Foto: Ølen Betong

Ølen Betong har mobile anlegg som kan forflyttes nasjonalt, og en flåte på 120 spesialkjøretøy.

– Ølen Betong er med på et forskningsprosjekt som jobber mot framtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i maritime miljøer. Gjennom BE-sTrONG prosjektet jobber vi mot mindre CO2-utslipp, og et redusert behov for vedlikehold og reparasjoner. Det er flere partnere i prosjektet, slik at hele verdikjeden er representert, heter det videre i meldingen.

– Prosjektet har en varighet fra 2022 til 2025 og er et viktig arbeid mot å bygge hardfør infrastruktur. Med tanke på bærekraft, bestandighet og konstruksjoner i maritime eksponeringer er betong det riktige valget av byggematerialet, sier teknologileder Roar Vigre i Ølen Betong i meldingen.