Rasmus Nord, administrerende direktør i Sweco Norge. Foto: Sweco

Rasmus Nord, administrerende direktør i Sweco Norge. Foto: Sweco

Økt resultat for Sweco

Sweco Norges leverte et sterkere resultat for årets andre kvartal enn i 2022, til tross for det var én arbeidsdag mindre i perioden, noe som tilsvarer 13 millioner kroner.

Driftsinntektene endte på 857,1 millioner kroner, mot 746,3 millioner for andre kvartal i fjor.

– Jeg er stolt av at vi leverer nok et godt kvartalsresultat i et krevende marked. Vi fortsetter vår retning med målrettet lønnsom vekst, samtidig som vi ser at oppdragsmengden kontinuerlig øker. Dette understreker at det jobbes godt i hele organisasjonen, og gir oss et godt utgangspunkt inn mot høsten og vinteren. Jeg imponeres stadig av våre dyktige ansatte i Sweco og hvordan vi sammen med våre kunder og partnere evner å tilpasse oss endrede markedsforhold, sier administrerende direktør Rasmus Nord i Sweco Norge i en pressemelding.

Driftsresultatet (EBITA) for andre kvartal i 2023 endte på 43,3 millioner kroner, mot 36,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatmarginen i andre kvartal ble 5,0 prosent, mot 4,9 prosent i samme periode i 2022.

– Bygg- og anleggsbransjen står i en mer utfordrende situasjon enn på mange år, med stadig flere virksomheter som melder om konsekvensene av et vanskeligere marked. Det er nå avgjørende at både myndigheter og vi som aktører i bransjen gjør alt vi kan for å opprettholde fremdriften for å sikre at samfunnets behov blir møtt. Vi trenger blant annet økt boligbygging, rehabilitering av infrastruktur og fart i kraftutbyggingen. Ikke minst må vi lykkes med vårt viktigste samfunnsoppdrag; å akselerere omstillingen til et grønnere og mer klimarobust samfunn, sier Nord videre.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte driftsinntekter på 7.249 millioner svenske kroner i andre kvartal 2023, fra 6.116 millioner svenske kroner i andre kvartal 2022.

Driftsresultatet (EBITA) for første kvartal ble 564 millioner svenske kroner, mot 486 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en driftsmargin på 7,8 prosent, sammenlignet med 7,9 prosent i andre kvartal 2022.