Utviklingen kommer fram i Økokrims kartlegging av politiets informasjon knyttet til arbeidslivskriminalitet. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB
Utviklingen kommer fram i Økokrims kartlegging av politiets informasjon knyttet til arbeidslivskriminalitet. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

Økt rapportering av bruk av ulovlig arbeidskraft

De fire siste månedene av 2021 var det økt rapportering av bruk av ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere i Norge, ifølge Økokrim.

Utviklingen kommer fram i Økokrims kartlegging av politiets informasjon knyttet til arbeidslivskriminalitet.

Det er særlig økning innen bransjene bygg og anlegg, servering og varetransport.

Arbeidslivskriminalitet foregår ifølge Økokrim ofte i arbeidsintensive bransjer med lave kompetansekrav, utstrakt bruk av enkeltpersonforetak og hvor det benyttes en stor andel ufaglært, midlertidig og utenlandsk arbeidskraft.

– Det er også rapportert om ulovlig arbeid blant sesongarbeidere, innen fiskerinæringen og i dagligvarebransjen. I noen tilfeller ser vi at arbeidstakerne som jobber ulovlig, er utenlandske arbeidstakere som blir utnyttet, skriver Økokrim.