Administrerende direktør Birgit Farstad Larsen i COWI. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Administrerende direktør Birgit Farstad Larsen i COWI. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Økt omsetning og resultat for COWI i første halvår

Rådgiverselskapet COWI hadde en omsetningsvekst på litt over 100 millioner kroner fra første halvår 2022 til første halvår i år.

Det skriver COWI i en pressemelding mandag.

COWI leverer en organisk vekst på 10,2 prosent i første halvår 2023. Netto omsetning for selskapet i første halvår var på 1.239 millioner kroner, med et resultat (EBIT) på 107 millioner kroner. Ordreboken vokste med 700 millioner, til 2,5 milliarder.

Dette er rekord for rådgiveren.

– Vi har holdt god fart inn i sommeren og fortsetter å vokse, til tross for stigende kostnader og press på økonomien i prosjektene våre. Det at vi leverer såpass sterke resultater er takket være godt samarbeid med våre kunder, sterk prosjektgjennomføring og høyt kvalifiserte medarbeidere, sier administrerende direktør Birgit Farstad Larsen i pressemeldingen.

I ordreboken til selskapet ligger flere nye prosjekter, blant annet byggetrinn fem på Bybanen i Bergen, som COWI har i samarbeid med Rambøll og Asplan Viak. COWI utvikler også nye lufthavn i Bodø sammen med Avinor, Peab Anlegg og Leonard Nilsen og Sønner (LNS).

– Vi ønsker å være med å utvikle de store samfunnskritiske prosjektene i Norge, og Bybanen i Bergen og Bodø lufthavn er eksempler på nettopp dette. Vi ser også en økt etterspørsel etter bærekraftige løsninger, og som rådgivende ingeniører vil vi utvikle disse løsningene så tidlig som mulig i prosjektene, sier Larsen.

Ifølge Farstad Larsen er selskapet på god vei til å møte målsetningene i strategien Future-NOW som ble lansert i 2022, hvor selskapet blant annet lukket døren til alle nye fossile prosjekter innen olje- og gass.

– De strategiske valgene vi har gjort, forplikter. Vi jobber selvsagt med vårt eget fotavtrykk, blant annet gjennom ISO14001-sertifisering og ved å redusere omfang av flyreiser. I tillegg utvikler vi metodikk for å måle konkrete bærekraftelementer i prosjektene våre i henhold til EU-taksonomien. Metodikken brukes nå i utvalgte pilotprosjekter innen alle tjenesteområder, og skal videre fungere som et screeningverktøy for å sikre at prosjektene vi inngår i møter bærekraftkriteriene våre, i henhold til strategien, sier Larsen.

Antall ansatte i COWI fortsetter, ifølge pressemeldingen også å øke, og ved utgangen av august 2023 hadde selskapet 1.424 årsverk i Norge.