Fra venstre: Administrerende direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll, konserndirektør for store infrastrukturprosjekt Jesper Asferg i COWI, administrerende direktør Birgit Farstad-Larsen i COWI, konstituert prosjektdirektør Terje Simmenes i Bybanen Utbygging og administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad i Asplan Viak. Foto: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging
Fra venstre: Administrerende direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll, konserndirektør for store infrastrukturprosjekt Jesper Asferg i COWI, administrerende direktør Birgit Farstad-Larsen i COWI, konstituert prosjektdirektør Terje Simmenes i Bybanen Utbygging og administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad i Asplan Viak. Foto: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging

Tre rådgivere fikk milliardkontrakt med Bybanen

Bybanen Utbygging har signert hovedkontrakten på prosjektering av byggetrinn 5 Bybanen til Åsane med COWI i samarbeid med Rambøll og Asplan Viak. Kontraktsverdien er på rundt 1,1 milliarder kroner.

- Startskuddet har nå gått for prosjektering av Bybanens byggetrinn 5 til Åsane. Med COWI, Rambøll og Asplan Viak med på laget har vi fått et kompetent og entusiastisk prosjekteringsmiljø som skal jobbe sammen med Bybanen Utbygging for å sikre at Bybanen bygges innenfor kostnadsrammer, innenfor avtalt tid og med de kvaliteter som kjennetegner dette viktige samferdselsprosjektet, sier konstituert prosjektdirektør Terje Simmenes i Bybanen Utbygging i en pressemelding.

Bybanen Utbygging skriver i meldingen at det mottok gode tilbud fra fagmiljøene i Norge i konkurransen, og er glad for interessen for å være med på å prosjektere Bybanen. Prosjekteringsgruppen under COWIs ledelse med Rambøll og Asplan Viak som underrådgivere vant konkurransen på pris og det samlede kompetansemiljøet disse tre selskapene kunne tilby. Bybanen til Åsane er et byggetrinn med bane på batteridrift, underjordisk holdeplass og der store deler av traséen går gjennom et tett byområde med tett trafikk, næringsaktivitet og med mange kulturminner.

Prosjekteringen av Bybanens byggetrinn 5 Bergen sentrum til Åsane starter umiddelbart.

- Prosjekteringskontrakten som nå er signert er et viktig grep for å sikre kontinuerlig utbygging. Sammen med prosjektgruppen er vi nå umiddelbart klar til å ta stafettpinnen videre fra det gode arbeidet som er utført i reguleringsplanen, sier Simmenes.

Administrerende direktør i COWI, Birgit Farstad Larsen, omtaler Bybanen til Åsane som et drømmeprosjekt.

- Dette er et nøkkelprosjekt for sømløs og bærekraftig mobilitet i Bergen. Bybanen Utbygging er en fremoverlent byggherre som bygger en fremtidsrettet bane som bidrar til bærekraftigbyutvikling på sitt beste. For meg som selv er bergenser, er det også et drømmeprosjekt. Vi er utrolig stolte over å få æren av å planlegge denne viktige etappen av Bybanen sammen med et så sterkt team. Med dette blir også en av verdens vakreste byer enda grønnere, sier Larsen.

Prosjekteringsteamet fra Bybanen Utbygging og prosjekteringsgruppen samlokaliseres i det nordre tårnet i Vestlandsshuset i Bergen sentrum. Prosjekteringsteamet vil benytte virtuell design og prosjektgjennomføring, en metodikk som bidrar til effektiv, sømløs og digital samhandling og prosjektgjennomføring.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i Bergen kommune 31. mai. Videre vil prosessen med kvalitetssikring av prosjektet (KS2) og finansiering gjennom Miljøløftet danne rammer for prosjektering og bygging. Byggestart er planlagt i sentrum i 2025 og prosjekteringen rettes i første omgang mot strekningen Sentrum-Amalies Skrams vei.

Bybanen Utbygging har gjennom midler fra Bypakke Bergen 350 millioner kroner til bruk i 2023 og i 2024 til prosjektering, grunnerverv og forberedende arbeider.