Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Skjermdump
Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Skjermdump

Økt lønnsomhet og økt fremtidstro blant rådgiverne

Rådgivende ingeniører har hatt fallende lønnsomhet fra 2012 til 2018, men nå viser tallene en god økning i rådgiverstanden. – Godt nytt for hele byggenæringen, kommenterer RIF-sjefen.