Økt lånelyst, men trolig ingen tidligere renteøkning

Lånelysten økte siste måned av fjoråret, både blant forbrukerne og i næringslivet. Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets tror likevel ikke det vil føre til en raskere renteøkning.

En allerede høy gjeldsvekst blant norske husholdninger økte ytterligere i desember i fjor. I tillegg har lånelysten i næringslivet kommet tilbake, viser Norges Banks siste tall for kredittvekst. Den såkalte K2-indikatoren måler kredittveksten blant norske husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner. Den samlede veksten var på 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 8,4 prosent fram til utgangen av november. Det er en høyere kredittvekst enn de fleste makroøkonomer på forhånd hadde ventet. Nedbetalte Gjennom store deler av fjoråret var det store forskjeller når det gjaldt kredittveksten til husholdningene og veksten innen næringslivet. Mens gjeldsveksten i husholdningene har vært på et tosifret prosenttall i lengre tid og stadig økende, var utviklingen den stikk motsatte i næringslivet. Norske bedrifter nedbetalte lån i stedet for å ta opp mer gjeld. Men fra høsten av begynte norsk næringsliv igjen å låne penger, mens kredittveksten til husholdningene flatet noe ut. Tallene fra desember viser imidlertid en tiltakende gjeldsvekst både blant privatpersoner og i bedriftene. For husholdningene var veksten på 11,4 prosent fram til utgangen av desember, mot 11,2 fram til utgangen av november. For næringslivet var årsveksten på 3,7 prosent mot 2,2 prosent måneden før. Bilsalg Erik Bruce tror at økt gjeldsvekst blant husholdningene kan ha en sammenheng med en kraftig økning i bilsalget mot slutten av fjoråret. Mange gjorde unna bilkjøpet før årsskiftet på grunn av avgiftsendringer fra 1. januar. At finansieringsselskapene hadde en spesielt stor vekst i sine utlån kan tyde på det samme. Disse enkeltstående tallene fra en måned er ikke nok til å konkludere at utlånsveksten til forbrukerne er på vei opp igjen, sier Bruce til NTB. En kraftig vekst i lån til næringslivet er ikke noe som bekymrer Norges Bank, tror Bruce. Norges Bank har tidligere sagt at utlånsveksten til bedriftene har vært for lav. Dessuten er dette i tråd med det bildet vi har av bedriftene begynner å investere mer i maskiner og bygninger o.l. og trenger høyere lån, sier han.