Det var næringsindustrien som bidro mest til at industriomsetningen økte, selv om industriproduksjonen gikk noe ned fra desember 2022 til mars 2023, skriver Statistisk Sentralbyrå. Foto: Audun Braastad / NTB

Det var næringsindustrien som bidro mest til at industriomsetningen økte, selv om industriproduksjonen gikk noe ned fra desember 2022 til mars 2023, skriver Statistisk Sentralbyrå. Foto: Audun Braastad / NTB

Økt industriomsetning fra desember til februar

Fra desember 2022 til februar 2023 falt industriproduksjonen i Norge med 0,3 prosent. Likevel økte industriomsetningen med 2,1 prosent.

Når industriproduksjonen hadde en moderat nedgang den siste tremånedersperioden, bidro oljeraffinering og kjemisk farmasøytisk industri mest i negativ retning, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Disse sektorene falt med 3,6 prosent. I næringsmiddelindustrien var det et mindre fall, på 1,7 prosent.

På den andre siden hadde næringsgruppa bygging av skip og oljeplattformer en sterk oppgang på 5,1 prosent. Maskinreparasjon- og installasjon hadde også en økning i denne perioden. Petroleumsrettet leverandørindustri hadde en produksjonsøkning på 2,4 prosent.

Økt omsetning i industrien

Selv om industriproduksjonen gikk ned noe, økte den totale industriomsetningen med 0,7 prosent i den samme tremånedersperioden.

Det var næringsmiddelindustrien som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på 2,0 prosent. Maskinindustrien og metallvareindustrien bidro også til økningen i samlet industriomsetning med en økning på henholdsvis 9,5 og 8,1 prosent.

Mindre omsetning i oljeraffinering

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med en nedgang på 10,7 prosent i perioden.

Lavere priser for raffinerte petroleumsprodukter i de to første månedene i tremånedersperioden forklarer mye av denne nedgangen. Lavere produksjonsvolum i denne næringsgruppen trakk også ned omsetningen i tremånedersperioden.