Økt etterspørsel etter smarthus-løsninger

Nye krav til eneboligers elektroinstallasjoner (TEK 10), som ble innført 1.januar i år har skapt stor interesse for fullskala smarthusløsninger.

Dette opplyser produktsjef Glenn Stian Mæland i Carlo Gavazzi AS. På årets Bygg Reis Deg messe 19. – 23.oktober vil teknologien bli presentert i full bredde.

- TEK 10 stiller en rekke krav til elektroinstallasjonene i nye eneboliger. Med vårt smarthuskonsept tilfredsstilles ikke bare minimumskravene til for eksempel komfyrvakt og sentral varmestyring, vi gir også brukeren lysstyring, brannalarm, innbruddsalarm, deteksjon av vannlekkasje, ventilasjon, solavskjerming og automatisk vanningsanlegg i tillegg, sier Mæland. – Dette innebærer at boligen er rigget for nye krav som måtte komme, men først og fremst gir dette boligeieren en bolig som driftes på en sikker og lønnsom måte. Vi ser fram til høstens Bygg Reis Deg, der vi skal få presentert dette for byggenæringen, sier Glenn Stian Mæland.

- Smarthusteknologi på Bygg Reis Deg viser hvilken betydning næringen legger i å legge til rette for gode bygg med gode tekniske løsninger, sier adm.dir i Bygg Reis Deg, Halvard Gavelstad. - Bygg Reis Deg blir årets viktigste møteplass for alle aktører i næringen og både ved aktive utstillere og forum for debatt, oppfordrer vi alle i næringen til å ta messen i bruk. Det er rekordoppslutning om Bygg Reis Deg i år, men vi har fortsatt noen få kvadratmeter utstillingsareal igjen, avslutter Halvard Gavelstad.