Økokrim vil prioritere korona­svindel

Økokrim prioriterer koronasvindel i samarbeid med Skatteetaten og Nav. Skatteetaten har til nå stanset utbetalinger på 1,3 milliarder kroner.

Siden mars har regjeringen utbetalt drøyt 5,4 milliarder kroner til bedrifter rammet av koronaviruset. De ansvarlige etatene for kompensasjonsordningene, Skatteetaten og Nav, har gått sammen med Økokrim for å hindre misbruk av ordningene, skriver Aftenposten/ E24.

I alt 17.000 søknader er stanset av Skatteetatens automatiske kontrollmekanisme. Omfanget er 1,3 milliarder kroner. De har i tillegg sendt ut 3.700 tilbakebetalingskrav på til sammen 189 millioner kroner.

Nav, som utbetaler lønnskompensasjon, har anmeldt 12 forhold for til sammen 20 millioner kroner. Metodene som brukes er å legge inn feilaktige opplysninger, som fiktive inntekter og identitet.

Økokrim-sjef Pål Lønseth forteller at svindelsaker knyttet til koronautbetalingene har høy prioritet.

– Vi tar inn saker med lavere bedratt verdi fordi vi ønsker å slå hardt ned på koronasvindlerne og vise at det er forbundet med betydelig oppdagelsesrisiko å bedra disse ordningene, sier han.

Lønseth skryter av samarbeidet med de to etatene. Skatteetaten har rundt 400 ansatte som er involvert i arbeidet med kompensasjonsordningen for næringslivet. Navs kontrollmiljø teller rundt 100 ansatte.