– Vi er godt fornøyde med selskapets utvikling i 2020, sier Amund Alm, daglig leder i Aktiv Bygg. Arkivfoto

Økning for Aktiv Bygg

Aktiv Bygg AS nådde en omsetning på 287 millioner kroner i 2020, og fikk en resultatmargin på 5,1 prosent.

– Vi er godt fornøyde med selskapets utvikling i 2020. Selskapet har de senere år brukt mye tid og ressurser på HMS og internkontroll. Dette har medført at vi har klart oss bra gjennom pandemien. Helse, miljø og sikkerhet for egne og våre samarbeidspartneres ansatte, vil alltid være vår første prioritet, sier Amund Alm, daglig leder i Aktiv Bygg, i en pressemelding.

– Vi er fortsatt inne i en utfordrende tid, men våre ansatte, ledelse og samarbeidspartnere arbeider sammen som et stort team. Dette bidrar til at vi sammen vil komme gjennom krisen på best mulig måte, legger han til.

Driftsresultatet endte på 14,7 millioner kroner i 2020 (14,9 millioner i 2019), av en omsetning på 287 millioner (275,3 i 2019). Dette ga en resultatmargin på 5,1 prosent (5,4).

– I 2020 har vi gjennomført et generasjonsskifte hos Aktiv Bygg. Vi har fått inn flere dyktige medarbeidere på eiersiden i selskapet, og dette gir oss gode fremtidsutsikter i et godt marked, legger Alm til.