Høyesteretts hus i Oslo. Foto: Frederik Ringnes / NTB
Høyesteretts hus i Oslo. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Offshorearbeider får ikke rett til fritak fra nattarbeid

Høyesterett slår fast at en oljeservicearbeider ikke har rett til fritak fra nattarbeid av helsegrunner.

Arbeidstakeren, som er 61 år og jobber med oljeservice, hadde søkt om fritak fra nattarbeid i forbindelse med helseproblemer og fått dette innvilget i første omgang. Senere ble søknad om et generelt fritak fra nattarbeid avslått, men det ble lagt til rette for at arbeidstakeren skulle få et uformelt fritak fra nattarbeid.

Arbeidsgiveren Weatherford Norge AS har tilbudt arbeidstakeren arbeid på land, men det var ikke arbeidstakeren interessert i. Han krevde å få beholde arbeidet han hadde, men uten nattskift.

I arbeidsmiljøloven står det at et vilkår for fritak fra nattarbeid er at et slikt fritak ikke skaper «vesentlig ulempe for virksomheten». Alle fem dommere som behandlet saken i Høyesterett konkluderte med at arbeidstakeren ikke hadde rett til fritak.