Odin Prosjektering og Romfarer arkitekter blir til Vitreo

Odin Prosjektering AS og Romfarer arkitekter ble 1. juni til Vitreo.

- Siden oppkjøpet av Romfarer arkitekter i november har vi jobbet med å fornye både strategien og identiteten vår. Når vi nå endrer navn til Vitreo gjenspeiler det utviklingen som skjer i selskapet, samtidig som vi bygger videre på gode verdier og kvaliteter fra begge selskaper. En solid, felles plattform gjør oss bedre rustet for å fortsette den sterke veksten, sier daglig leder i Ragnhild Forslund i Vitreo i en pressemelding.

Odin Prosjektering AS har siden 2012 bygget bred kompetanse som arkitekter og rådgivende ingeniører innen bygg og eiendom. Selskapet har de siste tre årene hatt en betydelig utvikling, sist når Odin Prosjektering AS kjøpte 100 prosent av aksjene i Romfarer arkitekter AS. Nå som Romfarer er fusjonert inn i selskapet var det naturlig å ta steget med å utarbeide en ny, felles identitet.

Vitreo AS er et heleid datterselskap av Odin Gruppen AS, og er deleier av Odin Brannteknikk AS.