Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Bildet er tatt på Ulven i 2020. Foto: Trygve Indrelid
Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Bildet er tatt på Ulven i 2020. Foto: Trygve Indrelid

OBOS solgte boliger for 2,5 milliarder

OBOS solgte 533 boliger til en verdi av 2,5 milliarder kroner i første kvartal 2024. Sammenlignet med første kvartal i fjor er det en oppgang på 24 prosent.

I en pressemelding skriver OBOS at det for boligutvikling storby er utviklingen tilnærmet flat, med en nedgang på tre prosent. For boligutvikling trehus bidrar til å løfte salget med en vekst på 53 prosent.

– Vi har hatt en lang periode med svakt boligsalg og dette gjenspeiler seg i tallene for første kvartal i fjor. I årets første kvartal ser vi en utflating innen leiligheter i byområdene, mens trehus-segmentet vårt får et løft i første kvartal. Markedsforholdene synes noe mer forutsigbare nå og vi opplever en forsiktig optimisme blant kjøperne. Prisveksten er i ferd med å flate ut og forventning om et mulig rentekutt til høsten gir en liten effekt i markedet, selv om salgstakten fortsatt ligger langt bak toppåret 2021, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj i meldingen.

OBOS forteller at det særlig er OBOS Sverige, som produserer trehus, som bidrar til å løfte boligsalget i første kvartal. Der solgte man 174 boliger i første kvartal, opp 120 prosent fra samme periode i fjor.

I første kvartal ble det igangsatt bygging av 309 boliger, og OBOS har nå 5.221 boliger under bygging med en salgsgrad på 61 prosent. Det er ned fra 7.402 boliger med en salgsgrad på 67 prosent ved utgangen av første kvartal i fjor.

– Vi har hatt et krevende marked i godt over ett år, og vi har sett oss nødt til å tilpasse boligbyggingen vår deretter. Den lavere salgsgraden gjenspeiler at vi har byggestartet flere prosjekter på lave forhåndssalgsnivåer for å kunne opprettholde evnen til å tilby medlemmene boliger de kommende årene. På sikt kan den lave boligbygging vi nå ser skape utfordringer med et for lavt tilbud frem i tid. Derfor gjør vi alt vi kan for å få satt i gang så mange prosjekter som mulig, sier Siraj i meldingen.