OBOS’ første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt skal bygges på Oksenøya på Fornebu. Nå innfører OBOS miljøsertifisering på alle nye boliger. Illustrasjon: OBOS

OBOS skal miljøsertifisere alle nye boliger

Miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR innføres i alle nye OBOS-prosjekter som planlegges fra 2019.

OBOS’ første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt skal bygges på Oksenøya på Fornebu.

Nå innfører OBOS miljøsertifisering på alle nye boliger.

- Å innføre BREEAM-sertifisering garanterer for at OBOS-boliger bygges med klimavennlige og giftfrie materialer, reduserte avfallsmengder og at det blir tatt hensyn til biologisk mangfold på tomten, skriver OBOS i en pressemelding.

Det tilrettelegges også for at de som skal bo i boligen enkelt kan leve grønt og klimavennlig, blant annet med god tilgang til å reise kollektivt og bruke mindre energi til oppvarming.

Miljøbolig fra OBOS

Bygninger står for en betydelig del av verdens klimagassutslipp og energiforbruk. Det vil OBOS være med på å redusere.

– Å bygge robuste, bærekraftige bygg er viktig for OBOS. Alle våre byggeprosjekter har en miljøstrategi, men nå går vi ett steg lenger og innfører en sertifiseringsordning. På den måten kan boligkjøperne være trygge på at de får en klimavennlig bolig når de kjøper bolig fra OBOS, sier miljødirektør i OBOS, Birgitte Molstad i meldingen.

Miljøgaranti

Boligene leveres med et sertifikat som garanterer at miljøkravene er oppfylt. Rene materialer uten giftstoffer sikrer et godt inneklima.

Tilrettelegging med for eksempel god avfallshåndtering gjør det enklere å velge en grønn hverdag for den som flytter inn. Mulighet for lading av bil, lukket sykkelparkering og egne bil- og sykkeldelingsordninger legger til rette for miljøvennlig transport.

– At vi tenker miljø og klima allerede fra planleggingsstadiet i bolig- og byutviklingen fører til at beboerne enklere kan velge en grønnere og mer bærekraftig hverdag når de flytter inn, sier Molstad.

Sertifiseringen omfatter alle OBOS-boliger som bygges i Norge. Det betyr at OBOS kommer til å produsere over 1500 miljøsertifiserte boliger hvert år.

Datterselskapet Block Watne jobber med andre typer miljøtiltak, blant annet ISO 14001.