OBOS-prisene opp åtte prosent i 2002

I 2002 har OBOS-prisene steget med åtte prosent hvis man sammenligner gjennomsnittsprisen for 2001 med gjennomsnittsprisen for 2002.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i desember for alle omsatte OBOS-boliger, var 18 217 kroner. Dette er 0,8 prosent lavere enn i november og 0,8 prosent høyere enn i desember 2001. - 2002 har vært et år med mindre press på prisene enn vi har hatt de siste årene. Det har vært stor aktivitet i markedet med mange salg, men den høyeste temperaturen er tatt ut av boligmarkedet, sier divisjonsdirektør Hildur Høiland i OBOS. I desember ble det solgt 574 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag mot 597 boliger i desember i 2001. I hele 2002 ble det omsatt 6 690 OBOS-leiligheter. Dette er 183 flere enn i 2001.