Slik ser man for seg at Scanrope-tomten kan bli seende ut. Dyrvik Arkitekter og Atsite Landskapsarkitektur står bak plangrepet og utviklingsprosjektet som man har lagt til grunn i det videre arbeidet med tomten.
Slik ser man for seg at Scanrope-tomten kan bli seende ut. Dyrvik Arkitekter og Atsite Landskapsarkitektur står bak plangrepet og utviklingsprosjektet som man har lagt til grunn i det videre arbeidet med tomten.

OBOS ønsker å bygge boliger på industritomt i Tønsberg

OBOS Nye hjem-selskapet Scanrope Eiendom ønsker å utvikle industristomten med samme navn til boliger- og næringsformål.

Signe Marie Olsen-Nauen, daglig leder i Scanrope Eiendom og prosjektsjef i OBOS Nye Hjem
Signe Marie Olsen-Nauen, daglig leder i Scanrope Eiendom og prosjektsjef i OBOS Nye Hjem

OBOS og Banebakken 38 AS eier tomten gjennom selskapet Scanrope Eiendom, med 50 prosents andel hver. Industrivirksomheten ble lagt ned i 2016 og OBOS kjøpte seg inn i 2019. Nå har Scanrope Eiendom levert inn sitt arealinnspill til Tønsberg kommune, hvor det fremkommer at de ønsker å bygge boliger og næringslokaler på eiendommen, og samtidig etablere promenade langs kanalen, ifølge en pressemelding.

– Vårt mål med arealinnspillet er en omgjøring i kommuneplanens arealdel fra næringsformål til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Vi ser for oss at hoveddelen vil være boligbebyggelse med innslag av utadrettet næring, som bidrar til et levende byliv, sier daglig leder Signe Olsen-Nauen, i Scanrope Eiendom og prosjektsjef i OBOS Nye Hjem.

Eierne ønsker at selve kanalpromenaden skal kunne brukes allsidig, med innslag av for eksempel badstu, badebrygge, stupetårn, treningsapparater og kajakkutleie.

– Vi ønsker å bygge et variert og sammensatt bomiljø som passer for flere typer mennesker. Også i dette prosjektet ser vi for oss å benytte oss av OBOS Bostart og OBOS Deleie, som senker terskelen inn i

Bebyggelsen skal ifølge meldingen være ressurseffektiv, ha et lavt klimagassavtrykk og skal BREEAM-sertifiseres.

Det legges også opp til deleløsninger og fellesarealer i prosjektet som nabolagshus, elkjøretøy, bysykler, kajakker og felles drivhus.