<p>UTLYSER KONKURRANSE: Daglig leder Jon-Erik Lunøe i Ulven AS og rådgiver Benedicte Økland i Obos inviterer entreprenører, arkitekter og andre rådgivere til å konkurrere om det beste konseptet for et helt nytt byutviklingsprosjekt på Ulven i Oslo. Foto: Svanhild Blakstad</p><p>GRØNN BYDEL: Hele Obos-prosjektet på Ulven skal ha en gjennomtenkt, grønn tankegang. Både grønne tak og uteområder vil bli vektlagt, samt å knytte Ulven til andre områder i nærheten gjennom sykkel- og gangstier. Illustrasjon: Obos</p>GRØNN BYDEL: Hele Obos-prosjektet på Ulven skal ha en gjennomtenkt, grønn tankegang. Illustrasjon: ObosGRØNN BYDEL: Obos-prosjektet på Ulven skal bestå både av boliger, næringsbygg og forretninger. Illustrasjon: Obos

Obos gir bransjen fritt spillerom

En tverrfaglig innovasjonskonkurranse i regi av Obos skal gi billigere boliger til folk flest i hovedstaden.

Ved inngangen til 2016 kjøpte Obos en 280 mål stor tomt på Ulven. Her planlegger boliggiganten 3.000 boliger og 200.000 kvadratmeter næringslokaler, som skal utvikles i løpet av de neste 20 årene. Eksisterende bebyggelse består i hovedsak av kontor, lager og logistikk.

– Målet vårt er at Ulven skal bli en attraktiv bydel med en grønn profil og boliger som folk flest har råd til. For å finne de riktige aktørene arrangerer vi en stor innovasjonskonkurranse. Vinneren får en rammeavtale for utvikling og bygging av ett eller flere delfelt, sier daglig leder Jon-Erik Lunøe i Obos-selskapet Ulven AS til Byggeindustrien.

Prekvalifisering
Området det skal bygges på ligger øst for Økern, mellom Alnabanen, Ring 3 og Ulvensplitten og blir et av Obos’ største prosjekter noensinne. Konkurransen er allerede lyst ut, og det skal foregå prekvalifisering frem til 16. september.

– Dette er en konkurranse hvor vi ber om tilbud på et konsept, og at den løses gjennom tverr-
faglige team fra byggenæringen. Vi tror de teamene består av en totalentreprenør, arkitekt og andre rådgivere, men vi lar det være opp til bransjen å finne sine team, sier Lunøe.

I første fase av konkurransen vil Obos foreta en prekvalifisering uten begrensninger, hvor kun teamet og aktørene evalueres. – Vi vil legge vekt på referanser, samarbeidskompetanse, kredittverdighet, SHA og forholdet til svart arbeid, samt visjon for Ulven. Deretter vil 3-5 team velges ut til å delta i selve hovedkonkurransen, som skal pågå frem til 31. januar 2017, sier Lunøe.

Han understreker at hensikten med prekvalifiseringen er å finne kompetansemiljøer som har god faglig forståelse for oppgaven, og som gjennom tidligere prosjekter kan dokumentere gjennomføring av store prosjekter.

– Betyr det at konkurransen kun er aktuell for de store aktørene i bransjen?

– Det skulle man tro, men erfaringene fra Sverige tilsier at det også kan være aktuelt for de mellomstore bedriftene. De gjenstår å se når vi får inn bidrag fra de ulike teamene. Vi har allerede stor pågang og interesse fra flere aktører i bransjen, så dette blir et spennende løp, sier Lunøe.

Ser til Sverige

Ideen til innovasjonskonkurransen er nemlig hentet fra nabolandet, hvor tilsvarende konkurranse har vært gjennomført tre ganger med suksess i regi av SABO – Sveriges Almännyttiga Bostädsföretag.

– Kommunene i Sverige er store utbyggere, og de har god erfaring med dette konseptet. De har bygget småhus og leilighetsbygg og har oppnådd gode besparelser. Når svenskene har fått det til, bør det også være mulig å overføre til Norge og Oslo, sier han.

Lunøe påpeker at denne modellen egentlig er totalentreprisen i sin reneste form:

– Reguleringsplanen ligger i bunnen, og vi har selvsagt ambisjoner på miljø og pris. Ellers kommer vi til å legge veldig få føringer. Tanken er å utfordre og ta næringen på alvor. I stedet for at vi tegner og beskriver hvordan vi vil ha det, spør vi heller bran-
sjeaktørene hvordan de ville løst oppgaven. Dermed snakker vi om totalentreprise i sin reneste form hvor totalentreprenøren tar ansvar for alle løsninger, men også kommer opp med hele konseptet.

– Byggekostnaden skal ned

Så snart vinneren er kåret, ønsker Obos å starte utbyggingen så raskt som mulig. Man ser for seg å komme i gang med salg av boliger i 2017, og at de første beboerne kan flytte inn i 2019.

– Vanlige folk med vanlige jobber skal kunne ha råd til å kjøpe disse boligene. Vi har indikert en byggekostnad på 22-25.000 kroner pr kvadratmeter eksklusive underliggende parkering, mens man i dag bygger for over 32-33.000 kroner inklusive parkering. Dette er en høy ambisjon. Flere av aktørene vi allerede har vært i kontakt med sier at denne målsettingen kan være realistisk, men at den blir tøff å nå, sier Lunøe.

– Hvordan skal må kunne få til såpass store besparelser?

– Det blir opp til aktørene i konkurransen å komme med løsninger på det. Vi kan tilby et stort volum, og over tid mener vi at det skal være mulig å få til rasjonelle løsninger og en industriell produksjon slik at byggekostnaden kan gå ned, sier Lunøe.

Han understreker at han med «industriell produksjon» ikke nødvendigvis sikter til moduler og prefab, men at strømlinjeformet produksjon, gode prosesser og god logistikk kan bidra til å oppnå disse besparelsene.

Teamene som blir valgt ut til å være med i hovedkonkurransen honoreres med 150.000 kroner.

Om konkurransen

Obos’ mål med konkurransen er å:

Inngå rammeavtale med aktører i byggenæringen

Tilrettelegge for innovasjon

Tilrettelegge for industrialisering som kommer kunden til gode

Redusere byggekostnad, uten at det går på bekostning av bo- og boligkvalitet

Få aktører til å finne egne, egnede konsepter, utenom den vanlige totalentrepriseprosessen

Gi en forenklet og raskere kontraheringsprosess ved rammeavtale, gjentakelse og volum

Høyere produktivitet og mindre risiko for både byggherre og leverandør (rådgivere/ entreprenør)

Positiv bransje

Da Obos' konsernsjef lanserte innovasjonskonkurransen under Byggedagene tidligere i år, var bransjen positive til ideen.

– Vi heier på alt som er nytt og følger med spenning på denne konkurransen. Foreløpig vet vi lite om hva Obos har rigget seg opp til, men at de ønsker å se på nye måter å kjøpe inn leverandørtjenster på er positivt. Innovasjon, utvikling, tverrfaglighet og samarbeid er helt sentralt for byggenæringen i fremtiden, sa administrerende direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) til Byggeindustrien.