Daniel K. Siraj og OBOS ble også i 2018 landets største boligbygger.

OBOS er landets største boligbygger

OBOS beholder plassen som landets største boligbygger i 2018, med 1.640 igangsatte boliger, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Dette inkluderer tall fra deres heleide datterselskap Block Watne. Systemhus følger på andre plass med 1.227 boliger, mens Nordbohus inntar tredjeplassen med 1.178 igangsatte boliger. Sju av de ti på lista er boligkjeder som består av frittstående byggefirma med felles merkevare og profil.

I motsetning til mange andre land, domineres ikke det norske boligmarkedet av noen få store aktører. Det er mange boligprodusenter som konkurrerer om markedsandelene og det er jevnt mellom flere på lista. Det ble igangsatt totalt 29.496 boliger i 2018.

Kilde: Boligprodusentenes Forening.