I Furuset Urban Village planlegges det fleksible leiligheter, et nærmiljøhus med tilhørende veksthus som beboerne og nabolaget kan bruke samt et gårdsrom. Illustrasjon: LPO Arkitekter

I Furuset Urban Village planlegges det fleksible leiligheter, et nærmiljøhus med tilhørende veksthus som beboerne og nabolaget kan bruke samt et gårdsrom. Illustrasjon: LPO Arkitekter

OBOS bygger grønn landsby på Furuset

OBOS skal bygge Furuset Urban Village, som regnes som et internasjonalt forbildeprosjekt.

– OBOS sitt prosjekt bidrar til grønn og innovativ byutvikling akkurat slik vi ønsker oss. Bærekraftig materialbruk og fornybar energi sammen med nye boformer og gode sosiale kvaliteter er viktig for framtidens boligutbygging, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, i en pressemelding.

– Potensielle beboere har fått gi innspill til hvordan de helst vil bo og hvordan de ønsker å dele fellesarealer med andre. Naboer har kommet med ønsker for hvordan boligene kan spille på lag med nabolag og eksisterende bebyggelse rundt, sier konserndirektør Arne Baumann i OBOS.

Ifølge meldingen har Furuset Urban Village som mål å utvikle et borettslag som fremmer livskvalitet og motvirker ensomhet.

Miljøkravene er løst gjennom ambisiøse svar på energi og materialbruk. Tak og fasader er kledd med fargerike solcellepaneler og konstruksjoner med mest mulig trevirke og gjenbruksmateriale.

Byggene er selvforsynte med strøm, og varmen kommer fra fjernvarme med energibrønner. Prosjektet har ingen private parkeringsplasser, og bygget vil oppnå nært nullutslipp.

Totalt vil det bli cirka 70 leiligheter med fellesarealer fordelt på tre bygg. OBOS har over tid testet nye løsninger i sin Living Lab på Vollebekk. Erfaringer og løsninger derfra er brukt inn i planleggingen av Urban Village på Furuset. Det planlegges blant annet fleksible leiligheter, et nærmiljøhus med tilhørende veksthus som beboerne og nabolaget kan bruke samt et frodig gårdsrom.

– God bokvalitet er viktig for folks trivsel, og dette prosjektet strekker seg langt for å skape gode møteplasser for nabolaget. I tillegg legger prosjektet til rette for nye boformer og en rimeligere inngangsbillett til boligmarkedet, sier byråden.

Furuset Urban Village har vært en del av den internasjonale konkurransen «Reinventing Cities». Konkurransen har vært gjennomført i 14 storbyer over hele verden. I 2018 deltok Oslo kommune i konkurransen med to tomter, en på Furuset og en på Stovner. OBOS og et stort team vant i 2019 muligheten til å realisere sitt prosjekt på tomten på Furuset, og forpliktet seg til å bygge et ambisiøst boligprosjekt her.

Målet er at prosjektet skal gi retning for hvordan folk kan bo i framtiden. Det ble stilt strenge miljøkrav til vinnerbidraget, i tillegg til at boligene skal utformes med kvaliteter som bidrar til sosiale møteplasser for beboerne og fremmer livskvalitet.

Oslo bystyre vedtok nylig salg av tomten på Furuset til OBOS slik at prosjektet kan realiseres. Byggestart er planlagt i 2023.