Foto: OBAS

OBAS Entreprenør rehabiliterer og bygger nye Logen

OBAS Entreprenør har inngått kontrakt med Det Vestnorske Teater (DVT) om bygging, ombygging og rehabilitering av Gamle Logen i Bergen.

Totalentreprisen består av bygging, ombygging og rehabilitering av Gamle Logen, og har en verdi på over 44 millioner kroner inkludert merverdiavgift, skriver entreprenøren i en pressemelding.

- Det skal etableres et nytt garderobebygg på to etasjer, og et tre etasjers påbygg med en fasade bestående av stålgitter, som endrer og moderniserer hele byggets arkitektoniske uttrykk, forklarer daglig leder Øystein Slemmen i OBAS Entreprenør i meldingen.

- Det blir utført omfattende innvendig rehabilitering av det eksisterende bygget som vil bedre bruken til de ansatte ved å opprette større samlingsrom, garderober, verksted og lager, legger han til.

Kontrakten ble tildelt midt under korona-nedstengningen av landet. Detaljprosjekteringen er dermed gjennomført heldigitalt, men i løpet av våren og rivningsarbeidene er kommet i gang. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.