Ill. Arkitektgruppen Lille Frøen

Ø.M. Fjeld vant konkurransen om ny ungdomsskole i Kongsvinger

Med prosjektet «Livet» vant Ø.M. Fjeld konkurransen om å bygge ny ungdomsskole i Kongsvinger. Prosjektet er utviklet i samspill med Arkitektgruppen Lille Frøen, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter og Multiconsult.

Skolen er dimensjonert for 720 elever og er totalt på ca. 9.400 m2 BTA. Prisen på skolen er på ca. 233 mill. kr. eks. mva.

Prosjektet går nå inn i en samspillsfase og forventet byggestart er sommeren 2015. Skolen skal stå ferdig til skolestart 2017.

- Vi er naturligvis svært glade for at vi vant et så stort og viktig prosjekt på vår hjemmebane i Kongsvinger, sier adm. dir. Kjell Bjarte Kvinge i Ø.M. Fjeld.

- Nå gleder vi oss til å ta fatt på samspillsfasen for å videreutvikle vinnerprosjektet sammen med Kongsvinger kommune.