Daglig leder Eldar Sofienlund (til høyre) i Mjøsen Eiendom og regionleder Thomas Rostøl i Ø.M. Fjeld med signert kontrakt foran bygget som skal rehabiliteres og ombygges. Foto: Ø.M. Fjeld

Ø.M. Fjeld tildelt ny rehabjobb i Gjøvik

Ø.M. Fjeld Hamar har signert kontrakt om ombygging og rehabilitering av Øvre Torvgate 26-28 på Gjøvik.

Generalentreprisen for Øvre Torvgate 26-28 midt i Gjøvik sentrum, er verdt i overkant av 70 millioner kroner, og arbeidene startet allerede fem dager etter signeringen, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Prosjektet består av 5.800 kvadratmeter bygg, og inneholder blant annet rehabilitering av lokalene og bygging av en helt ny del som skal sammenbinde to eldre bygningskropper. Byggherre er Raadhuset Eiendom AS, som eies 100 prosent av selskapet Mjøsen Eiendom.

Bakgrunnen for ombyggingen er et behov for å tilpasse bygningsmassen til nye leietagere, og det er i første omgang Gjøvik kulturskole og Oppland Arbeiderblad som skal på plass i de nye lokalene. Den første innflyttingen er planlagt 1. mars 2021. Dersom flere leietagere kommer til i byggeperioden, tar kontrakten høyde for ytterligere tilpasninger.

– Tiden er en kritisk faktor i dette prosjektet, og det er viktig at fremdriften ivaretar fristene som er satt av hensyn til leietagerne. Vi har tillit til at Ø.M. Fjeld både har kompetansen og erfaringen som trengs for å komme i mål med gode løsninger. Det er også veldig positivt at de velger å benytte lokale underentreprenører som vi kjenner og har gode erfaringer med, sier daglig leder Eldar Sofienlund i Mjøsen Eiendom i meldingen.

- Med utgangspunkt i den solide posisjonen til Evensen & Evensen på Lillehammer og Ø.M. Fjeld på Hamar, ser vi mange spennende muligheter for Ø.M. Fjeld-konsernet i Mjøsregionen. I år vil vi ha en samlet omsetning på nærmere 700 MNOK i denne regionen, men vi mener at potensialet er betydelig større. I så henseende er vestsiden av Mjøsa, med Gjøvik som tyngdepunkt, et interessant vekstmarked for oss. Historisk sett har vi så å si ikke hatt byggeoppdrag her, med unntak av Biltema som Evensen & Evensen ferdigstilte i 2018, sier administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge i Ø.M. Fjeld.

– Vi ser at de to regionene våre sitter på kompetanse og ressurser som samlet gjør oss i stand til å konkurrere om enda større og mer komplekse oppdrag, også utenfor de tradisjonelle hjemmeområdene på Hamar og Lillehammer. Gjennom et tettere samarbeid mellom regionene, ønsker vi altså å fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for byggherrer i hele Mjøsregionen, legger Ø.M. Fjeld-sjefen til.

Regionleder Thomas Rostøl i Ø.M. Fjeld signerte kontrakten med Mjøsen Eiendom, og han er i likhet med Kvinge opptatt av mulighetene i en samlet Mjøsregion.

– Vi har ikke bygget på Gjøvik tidligere, men gleder oss veldig til å komme i gang. Selv om det ikke er all verdens avstand mellom Mjøsbyene, er både markedet og aktørene forskjellige, avslutter Rostøl.