Ø.M. Fjeld har nylig overlevert 213 leiligheter i byggetrinn 1 og 2 for boligprosjektet Saga Terrasse. Styret i Jessheim Byutvikling har vedtatt å gå videre med prosjektet, og i sommer starter byggingen av ytterligere 103 leiligheter. Foto: Espen Solli/ Ø.M. Fjeld

Ø.M. Fjeld bygger videre på Jessheim

Ø.M. Fjeld har nylig ferdigstilt byggetrinn 1 og 2 i Saga Terrasse på Jessheim, og nå skal de i gang med byggetrinn tre.

Kontrakten for byggetrinn 3 i Saga Terrasse har en verdi på 257 millioner kroner uten merverdiavgift opplyser Ø.M. Fjeld i en pressemelding.

– Vi har inngått kontrakt om å fortsette byggeaktiviteten, i første omgang for 103 leiligheter fordelt på tre nye blokker, samt en toplans parkeringskjeller. Det er naturligvis både kostnadseffektivt og rasjonelt å kunne beholde brakkeriggen og mannskapene på den samme byggeplassen, sier regionleder Ole Johan Krog i Ø.M. Fjeld Romerike i meldingen.

Regionavdelingen hans har ferdigstilt 1127 boliger på Jessheim i løpet av de siste fem årene, hvorav hele 487 i inneværende år.

– Eierne våre har fremdeles tro på boligmarkedet i regionen, og de ser utbyggingen i et langsiktig perspektiv. Akkurat nå skaper koronasituasjonen utfordringer for hele regionen, men flytrafikken kommer til å ta seg opp igjen og livet vil etter hvert normaliseres. Det vil alltid være etterspørsel etter attraktive sentrumsboliger med god kvalitet og riktig innhold, mener Jarle Eriksen, byggherre og daglig leder i Jessheim Byutvikling.

Selskapet Jessheim Byutvikling eies 50-50 av Bane Nor Eiendom og Ø.M. Fjeld Utvikling.