Nyttige lærdommer fra bygging av nytt Bodø - Ingen vinner om ikke alle vinner

Det ambisiøse byutviklingsprosjektet Ny by – ny flyplass i Bodø skal flytte en travel flyplass og utvikle 2.600 dekar med nytt eiendomsareal. Prosjektleder for eiendomsstrategien, Hilde Warp, delte noen av sine erfaringer så langt under Byggedagene.

Flytting av flyplassen i Bodø ble tildelt 2,4 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan i 2017. Nedlegging av luftforsvarets aktivitet i Bodø og en rullebane som raskt går ut på dato tvinger uansett frem endringer, men ved å flytte hele flyplassen 900 meter, frigjøres 2.600 nye dekar med sentrumsnære tomter for byutvikling.

‒ Er det noe som kan gjøres for å rette opp den historiske feilen som ble gjort da man delte Bodøhalvøya i to med en flyplass? Bodø kommune mener det, og samfunnsøkonomisk analyse bekrefter det. Flyttingen lar oss bygge en tett by, som igjen reduserer transportkostnader og miljøutslipp, utnytter dagens sentrum på best mulig måte, sa prosjektleder for den statlige eiendomsstrategien for tidligere Bodø hovedflystasjon, Hilde Warp, under Byggedagene onsdag.

Warp har nylig gått over til Aase, men har vært prosjektleder for utviklingen av eiendomsstrategien for Multiconsult.

Frigjøring av området sør for sentrum gjør også at man slipper problemstillingen med jordvern nord i Bodø.

Lang vei for 900 meter

Å realisere flytteprosjektet og de samfunnsøkonomiske gevinstene, er dog ikke noe som skjer av seg selv. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune, og likviditetsutfordringene er store.

‒ Man må bruke mye penger på flyttingen, og inntektene vil ikke komme før man begynner å utvikle eiendommene, som igjen er et prosjekt med et 60-årserspektiv, sa Warp.

Å legge opp en strategi som lar Forsvarsbygg, Avinor og Bodø samarbeide om et komplisert og omfattende flytte- og utviklingsprosjekt har vært en stor jobb.

‒ Vi var glade da vi vant kontrakten for å utvikle eiendomsstrategien, men også nervøse. Vi begynte med å identifisere suksesskriterier, og et viktig kriterium var å oppnå en enighet mellom aktørene. Vi må sikre sammenfallende interesser, og ikke være konfliktorienterte, men snakke opp verdien i utviklingen, sa Warp.

It’s the economy

Forsvarsbyggs mål i prosjektet er å sørge for en god overføring av den gamle hovedflystasjonen til Avinor på en god måte. Avinor ønsker å overta og oppgradere flyplassen på en god og kostnadseffektiv måte. Bodø kommune er den av de tre offentlige aktørene som har et langsiktig byutviklingsmål for det gamle flyplassområdet sør for sentrum.

‒ Hvis vi skal få til dette, blir økonomien enten hemskoen eller katalysatoren for utviklingen. Men det er ingen kolliderende interesser mellom aktørene, kunne Warp fortelle.

At byutviklingsprosjektet ble tildelt penger i NTP, var resultat av mange krefter som evnet å trekke sammen.

‒ Aldri undervurder ting som tillit, kultur og personkjemi. Ingen vinner hvis ikke alle vinner. At ny flyplass fikk tildelt penger i statsbudsjettet var den enkle delen. Det vanskeligste blir implementeringen.