Illustrasjon: Bodø kommune / Baezeni

Rapport: Ny lufthavn i Bodø vil koste inntil 5 milliarder

En ny lufthavn i Bodø kan stå ferdig innen 2026 og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner, anslår Avinor i en rapport til Samferdselsdepartementet.

Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan inn for å bygge ny lufthavn i Bodø. På oppdrag fra regjeringen har de nå utredet byggingen av en splitter ny flyplass i Bodø.

I sin rapport konkluderer Avinor med at ny lufthavn, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og nødvendige fasiliteter, vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner. I kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning.

Fra Avinors side er det sett nærmere på investeringskostnader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenandel i finansieringen. I tillegg har Forsvarsbygg sett nærmere på kostnadene knyttet til opprydding av den nåværende flyplassen.

Gir plass til ny bydel

Planen er å bygge den nye flyplassen 900 meter sør for den nåværende. Hovedbegrunnelsen for dette er at flyttingen vil frigjøre arealer som skaper en positiv utvikling for byen. Det er meningen at arealene etter flytting frigjøres til etablering av en ny bydel i Bodø.

– Den nye rapporten bekrefter at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det vil gi muligheter til å skape et innovativt og effektivt lufthavnkonsept med svært gode flyoperative forutsetninger. Dessuten vil flystøyen i byen bli betydelig redusert med den nye lufthavnen, sier konserndirektør Jon Sjølander i Avinor.

Derimot konkluderer Avinor ikke med at prosjektet blir bedriftsøkonomisk lønnsomt. I rapporten kommer det fram at det er nødvendig med ekstern finansiering på mellom 3,1 og 3,6 milliarder kroner.

Ifølge NRK var kostnaden for ny lufthavn først beregnet til 2-3 milliarder kroner.

Minst sju år

Avinor mener videre at den nye flyplassen vil kunne stå klar mellom 2024 og 2026. Den vil være dimensjonert etter sivile behov, og det foreslås blant annet en rullebane som vil kunne håndtere større fly til vestkysten av USA uten begrensninger.

Bodø lufthavn er også i dag en ren sivil lufthavn, men fram til 2022 vil den planlagte byggingen av en ny lufthavn foregå samtidig med at Forsvaret har aktivitet på flystasjonen.

I rapporten heter det at Forsvaret utreder Bodø lufthavns framtidige rolle i totalforsvarssammenheng og at detaljer knyttet til dette vil bli avklart i løpet av 2017.