Nytt vindkraftoppdrag i Sør-Sverige for AF-selskap

AF Gruppens datterselskap Kanonaden Entreprenad skal utføre byggearbeider for to nærliggende vindparker i Sør-Sverige. Kontrakten har en verdi på cirka 160 millioner svenske kroner, eksklusive merverdiavgift.

Prosjektet, med samlet installert effekt på 86 MW, består av 20 vindturbiner som skal produsere fornybar elektrisitet som tilsvarer det gjennomsnittlige årlige forbruket til 44 000 husstander.

Kanonaden er ansvarlig for bygging av veier og fundamenter, samt utgraving og klargjøring av strømnettet i vindparkene.

De siste årene har Kanonaden opparbeidet seg omfattende erfaring med anleggsoppdrag for vindkraft og er i dag involvert i flere pågående prosjekter.

- Vi er glade for å kunne bidra med å styrke forsyningen av fornybar elektrisitet i Sør-Sverige, der det for øyeblikket er mangel på strøm, og samtidig bidra mot Sveriges nasjonale mål om hundre prosent fornybar strømproduksjon innen 2040, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen Sverige, i en pressemelding.