Foto: EMGFoto: EMGDaglig leder i EMG, Inge Raymond Langhelle. Foto: EMG

Nytt selskap skal øke gjenvinningen av trevirke

Retura IR, Retura Østfold og Geminor starter nå opp EMG AS, et selskap som skal videreutvikle materialgjenvinning av avfallstrevirke i Norge og Europa.

Det skriver EMG i en pressemelding tirsdag.

Energi og Materialgjenvinning (EMG) har hovedkontor i Verdal i Trøndelag, og skal utvikle nye sorterings- og logistikkløsninger for trevirke, samt opparbeide nye fraksjoner til material- og energigjenvinning i Europa. Selskapet har som mål å øke materialgjenvinningsgraden og verdien av resirkulert trevirke, heter det i meldingen

I første omgang vil EMG håndtere avfallstrevirke sine logistikksentre i Skogn, Bergen, Askim, Egersund og på Storøy utenfor Haugesund.

– Vi skal være en aktør som sikrer høy kvalitet på trevirke til material og energigjenvinning, uansett mottaker. Ved å koordinere leveransene og logistikkløsningene fra ulike aktører best mulig, vil vi effektivisere avfallsstrømmene hele veien ut til mottakere både i Norge og internasjonalt, sier daglig leder i EMG, Inge Raymond Langhelle.

Daglig leder i EMG, Inge Raymond Langhelle. Foto: EMG

Mottakerne for materialgjenvinning består i hovedsak av sponplateprodusenter i inn- og utland. Den første leveransen av avfallstrevirke har gått til en kunde i Skottland, som mottok 2.200 tonn trevirke tidlig i juni.

De tre eierselskapene Retura IR, Retura Østfold og Geminor står sammen for behandlingen av rundt 200.000 tonn avfallstrevirke i året.

– Før gikk hovedandelen av trevirke fra det norske markedet til energigjenvinning i Sverige, men økt konkurranse og krav om høyere andel materialgjenvinning har endret dette bildet. Et marked i stadig utvikling har tidvis skapt usikkerhet for mange aktører. Nå vil vi gjøre det lettere for leverandørene ved å tilby langsiktige løsninger og mer stabilitet, sier Langhelle.